Hem

Thomas av Aquino ( 1225 - 1274 ) Teolog, Kyrkofader, Filosof, Helgon inom kristendom

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 649439, v2 - Status: normal.
är Teolog , Kyrkofader , Filosof och Helgon inom kristendom
Start 1225
Slut 1274

Thomas av Aquino var munk inom katolska kyrkans dominikanerorden. Han helgonförklarades 1363 och förklarades som kyrkofader 1567.

Alias: thomas ab aquino, thomas aquinas och thomas av aquino

normal

Thomas av Aquino var av italiensk adlig börd. Han studerade världsliga vetenskaper vid universitetet i Neapel men inträdde 1244 i dominikanerorden.

Under många år studerade han teologi och filosofi i Köln och Paris och blev utomordentligt lärd.
Hans uppemot 100 skrifter, mest kommentarer till Aristoteles har gjort honom berömd som en erkänd tänkare, även om samtliga filosofiska verk har en teologisk prägel.

Thomas av Aquino helgonförklarades 1323 - 49 år efter sin död. 1567 förklarades han som kyrkofader och 1880 som skyddshelgon för högre katolska läroanstalter.

För T. är Gud ren verklighet (actus purus), som allt annat får sin existens från.
I etiken ansluter sig T. till Aristoteles tanke att sanningen är det perfekta lyckotillståndet. T. kombinerar detta med den kristna läran om ett kommande liv.

På T´s lära bygger thomism och nythomism.