Hem

Katolicismen Facklitteratur

kyrkan läran missionen

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 654096, v2 - Status: normal.
är Facklitteratur
Behandlar Katolicism, Arianism, Nestorianism, Thomas av Aquino, Credo, Katolska kyrkan och Kristendom
ISBN 91-20-04871-8
sidantal 335
Av Catharina B Broomé
Publicerad av Almqvist & Wiksell

Bok om katolskt trosliv, nåd, sakrament och ritualer samt kyrkan som institution och dess historia

Alias: katolicism och katolicismen

normal

Katolicismen presenteras här av dominikansystern Catharina Broomé och innehåller det mesta om katolska kyrkan, dess historia, tron och det kristna livet ur katolskt perspektiv.

Kyrkans kännetecken, gemenskapen, förkunnelsen och teologin behandlas, liksom läroämbetet och påvens ämbete.
Skapelsen och frälsningen har egna kapitel, så även människan, döden och Maria.

Boken handlar om det inre livet, den levande tron som en Guds gåva, om kärleken - som inte är en känsla, utan att vilja andra väl, och om hoppet - som handlar om hopp och frälsning.

Bön och mystik, offer och bot, andaktsformer och Mariafromhet - allt behandlas på ett lättfattligt sätt.

Katolsk etik och sociallära har egna kapitel liksom nåd och alla sakrament med dess ritualer.

Katolska kyrkans historia i Sverige, från Ansgar till vår tid sammanfattas av Alf Åberg i ett särskilt kapitel.