Hem

Mystik

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 9830, v12 - Status: normal.
Försteredaktör: Runar
Denna text är importerad från /old/psi/ickemanifesta.html
är Upplevbart

Samlingsterm för erfarenheter av ett möte med en yttersta verklighet som tolkas som gudomlig.

Alias: mystik

normal

Mystik, representerer det personliga mötet med eller upplevelsen av det andliga. Den står med andra ord för en inre erfarenhet av det som en del kallar Gud, och andra kallar en intelligens eller kraft.