Hem

Paranormal.se

Uppslagsverk för paranormala fenomen


MIB Grupp

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 235, v1 - Status: normal.
Försteredaktör: esrange
Denna text är importerad från /old/psi/mib.html
är Grupp

I samma takt som antalet UFO-observationer ökar, så ökar också antalet vittnen som hemsökts av de olycksbådande männen i svart.

Alias: men in black

Detta är uppslagsordet för MIB. Paranormal.se representerar inte denna grupp / Grupp.

Besök

MenInBlack.com

http://www.meninblack.com

normal

MIB = Men In Black = Männen i svart


normal

Villka är männen i svart

I samma takt som antalet UFO-observationer ökar, så ökar också antalet vittnen som hemsökts av de olycksbådande männen i svart. Den här artikeln tar upp dessa skrämmande och bisarra möten. Jag gick in i det där fantastiska och fick svaret, förklarade Albert Bender som är ordförande i Internationella flygande tefatsbyrån, en UFO-organisation av amatörer med bas i Connecticut, USA. Jag vet vad tefaten är för något. Tyvärr har resten av världen inte blivit klokare på den punkten - för Bender hindrades från att avslöja sin upptäckt för världen av tre ondskefulla män klädda i svart, kända under namnet nedtystarna. Bender hade haft för avsikt att publicera sin betydelsefulla upptäckt i sin egen tidskrift Space Review. Han tyckte emellertid att han borde pröva sina idéer på en kollega innan han gjorde det. Han postade sin rapport - och några dagar senare kom männen. Bender låg i sitt sovrum efter att ha gripits av yrsel, när han upptäckte tre skugglika gestalter i sovrummet. Figurerna blev tydligare. Alla var klädda i svart. De såg ut som präster men hade hattar som liknade Homburghattar. Det gick inte att urskilja deras ansikten tydligt, för hattarna skymde och skuggade dem delvis. Min rädsla lämnade mig... Alla tre gestalternas ögon lyste plötsligt upp som blixtljus och alla var riktade mot mig. De tycktes bränna sig ända in i själen på mig och smärtorna ovanför ögonen blev nästan olidliga. Då kände jag att de överförde ett budskap till mig med hjälp av telepati.

Besökarna bekräftade att Bender hade rätt i sina spekulationer beträffande UFO-s sanna natur - en av dem bar Benders rapport - och gav honom ytterligare upplysningar. Detta gjorde honom så skräckslagen att han var endast alltför villig att gå med på deras krav att upplösa sin organisation och lägga ned sin tidskrift. Han blev tillsagd att inte avslöja sanningen för någon på sin heder som amerikansk medborgare. Väntade sig Bender att någon skulle tro på hans historia? Hans vänner och kolleger blev förbluffade över den - en av dem, Gray Barker, publicerade en sensationell bok, De visste för mycket om flygande tefat, och Bender själv kom med en ännu egendomligare berättelse i sin Flygande tefat och de de tre männen några år senare som svar på de envisa kraven på en förklaring, som hans tidigare kolleger ställde. Han berättade en fantastisk historia om utomjordiska rymdskepp med baser på Antarktis; det låter som den mest långsökta fantasiberättelse. Man har gissat på att orimligheten i Benders historia är avsiktlig för att locka seriösa UFO-forskare från spåret. Trovärdig eller inte så är Benders ursprungliga skildring av de tre främlingarnas besök av viltalt intresse för UFO-forskare.

Det finns nämligen paralleller i många liknande berättelser, ofta berättade av folk som aldrig ens hört talas om Bender och hans erfarenheter. Alla UFO-observatörer och UFO-forskare riskerar att få besök av män i svart (MIB) och även om de flesta rapporterna kommer från USA så har liknande kommit från Sverige och Italien, Storbritannien och Mexico. MIB har precis som UFOn rapporterats under tre årtionden och kan mycket väl ha haft föregångare under tidigare århundraden. Precis som Benders historia innehåller de flesta senare rapporter inte bara osannolika detaljer utan är också ologiska i och för sig; i praktiskt taget vartenda fall tycks det ytligt sett finnas större skäl att tvivla än att tro. Antingen dessa saker hände eller inte så kvarstår det faktum att de rapporterades; och varför skulle så många människor oberoende av varandra och ofta motvilligt berätta om dessa underliga och olycksbådande hemsökelser? Och hur kommer det sig att dessa redogörelser är så lika, återger ett genomgående mönster som, utgör en av de mest levande folkmyterna i vår tid? Den typiska MIB-rapporten låter ungefär så här; kort efter att ha sett ett UFO får vittnet ett besök - han kanske är vittne eller utredare av fallet. Ofta inträffar det så snart efter själva händelsen, att någon officiell rapport inte har lämnats och inget har avslöjats i massmedia; kort sagt borde inte besökarna normalt sett ha kunnat få tillgång till den information de har - namn, adresser, detaljer om händelsen och om vilka människor som var inblandade. Offret är nästan alltid ensam hemma vid tiden för besöket, oftast i sitt eget hem. Hans besökare, alltid tre till antalet, kommer i en stor svart bil. I Amerika är det ofta en prestigebetonad Cadillac men sällan någon senare årsmodell. Samtidigt är den, trots sin ålder, oftast i nyskick och utan minsta skavank vare sig utanpå eller inuti och har till och med den där omisskänliga doften av ny bil. Om personen observerar registreringsnumret och kollar det visar det sig alltid att det rör sig om ett icke existerande nummer. Besökarna själva är nästan alltid män; endast mycket sällan är det en kvinna och aldrig mer än en. Till utseendet liknar de mycket standardbilden av en CIA eller secret service man. De bär mörk kostym, mörk hatt, mörk slips, mörka skor och strumpor men vit skjorta; vittnena kommenterar ofta deras rena, fläckfria kläder - alla kläderna ser ut som om de vore nyköpta.

Besökarnas ansikten beskrivs ofta som utländska på ett obestämt sätt, oftast orientaliska: sneda ögon påpekar många i sina rapporter. Om de också inte är mörkhyade så är männen ofta mycket solbrända. MIBs ansikten är vanligen uttryckslösa, utan skymten av leende och deras rörelser stela och klumpiga. De visar varken värme eller vänlighet även om de inte heller är direkt fientliga. Vittnen antyder ofta att de kände på sig att deras besökare inte var mänskliga. En del MIB visar identitetshandlingar; ibland uppträder de faktiskt i det amerikanska flygets uniform eller liknande uniformer. De visar visserligen identitetskort, men eftersom de flesta människor inte skulle känna igen ett äkta identitetskort från CIA eller någon annan hemlig organisation bevisar detta ingenting. Om de uppger något namn och vittnet kollar upp namnet senare, visar det sig alltid vara falskt. Intervjun består nästan alltid av en utfrågning, någon gång enbart en varning. Hur det än går till så är besökarna, trots att de ställer frågor, uppenbarligen mycket välinformerade och har tillgång till hemligstämplad information. De talar med perfekt, ibland för perfekt uttal och ordval och påminner något om skurkarna i konventionella kriminalfilmer. Besöket avslutas praktiskt taget alltid med en varning för att tala med någon om händelsen, om personen ifråga bara är en UFO-observatör, och att lägga ned undersökningen om personen är en forskare.


normal

Av: B.R. Dag Warghusen

Deras ursprung skiftar. Ibland tillhör de jordiska organisationer ofta med militär bakgrund. Stundom inhyr olje-magnater MIBar för att ta död på de som kommit på nya alternativa energisystem. Alla MIBar jagar personer med för stor kunskap inom olika områden, inte bara vid UFO kontakter även om de för det mesta är kända därifrån. Oftast finns ingen som kan tala om vad MIBarna gör. Döda talar inte heter det ju. Ibland dödar en MIB en annan MIB på order, detta så att den första MIBens dåd förblir dolt.

MIBar kan också härstamma från en slags andligt dålig värld nära Jorden. Dessa tar sig då MIB-form, men kan inte skada människan fysiskt annat än i hjärnan. MIBen kan då förvrida sinnet på en förut förnuftig och stabil person så till den grad att denna begår självmord eller mördar på komando.

Hemska är de onekligen dessa MIBar varifrån de än kommer.


normal

Här är lite info jag har översatt från engelska från en doc. jag har:

Lite info om tystarna eller dom mystiska männen i svart. Ett typiskt situation skulle kunna vara så att, ett vittne har en UFO relaterad upplevelse och kort därefter får han besök av en eller flera konstiga män, som berättar om hans upplevelse, och varnar honom att sprida sin berättelse. Och ibland hotar dom ochså honom personligt. Om det finns några bevis, förstör dom det eller tar med sig beviset.

En beskrivning av en MIB brukar vara likadan, Obestämd ålder, medel-lång, och klädd helt i svart. Dom har alltid en svart hatt på sig, och ofta svart polo-tröja på sig. Dom pratar på ett trögt monotont ljud som en dator.

Besökarna brukar oftast vara på helt absurda missions. Dom har uppträtt som säljare av något slag, telefon-reparatörer och representanter för olika organisationer. Dom brukar köra med stora och dyra bilar, Buicks eller Lincolns, svarta förstås. Dom brukar köra med ljusen av, men lyser lite spökligt grönaktigt inne i bilen. Konstiga märken på bildörrarna, och register-nr:en är alltid ospårbara. Deras kläder sägs vara tunna och blanka.

Många av besöken brukar vara helt bisarra, en ex.

En affärsmans familj i Wildwood,New Jersey fick besök av en ovanligt stor man, och när han skulle sätta sig, gick hans byxor lite upp vid fötterna, och affärsmannen såg en grön ledning komma underifrån hans hud. Eller, när det har regnat ute, och dom kommer in så är deras skor helt torra och fina, och om det är skit kallt ute så kommer dom med helt tunna kläder och uppträder som inget hade hänt.

Ja, det var lite om MIB:en, konstiga gubbar så att säga....:-)