Hem

Telepati ESP, Kommunikation

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 369, v9 - Status: normal.
Försteredaktör: Jonas
Denna text är importerad från /old/psi/telepati.html
är Upplevbart , ESP och Kommunikation

Att läsa eller skicka tankar till andra varelser.

Alias: psykisk kontakt, tankeläsning, tankeöverföring och telepati

normal

Definition

Telepati består av en psi-korrelation mellan fp och en levande varelse.


normal

Klassificering

Ofta räknas telepati till ESP av den anledningen att man väljer att tolka korrelationen som att fp mottagit information från målobjektet.


normal

Telepati eller helt enkelt tankepåverkan är belagt som fenomen av hjärnforskare. Tester har gjorts med försöksperson sittande i ett rum med EEG kopplat för avläsning av hjärnans aktivitet.

Två andra personer instruerades var och en för sig att 1) en skulle tänka enbart positiva tankar om försökspersonen och 2) den andre skulle tänka enbart negativa tankar.

De släpptes in en och en till försökspersonen, som inte kunde se någon av dem utan satt med ryggtavlan mot dem. Hos denne registrerades då helt olika mönster av hjärnvågor. De positiva tankarna gav ett mönster - och de negativa ett annat.

Alltså påverkades försökspersonen av hur den person som kom in i rummet tänkte om honom. Denna typ av experiment bekräftar mottagligheten av ordlös kommunikation mellan hjärna och hjärna - eller om man så vill, teorin om tankefält...

normal

Telepati är direkt kontakt eller förbindelse mellan två medvetanden; förmågan att läsa en annan människas tankar eller överföra sina tankar till andra utan användning av tal, tecken eller andra fysiska signalformer. Det är en tämligen vanlig psykisk upplevelse att en person plötsligt tycker sig kunna uppfatta en annans, ofta en nära anhörigs tankar, sinnesstämning eller upplevelser under ett kort ögonblick, trots att vederbörande kanske befinner sig långt borta.

normal

Telepati: Tona in på personen och känn efter vad han/hon känner. Det är bäst du prövar på din mor/far. När du lyckats några gånger kan du pröva att läsa deras tankar några gånger och när det börjar funka kan du försöka vända på processen.

Telepatisk kontroll: Du bör ha lyckats med telepati innan du gör detta. Fokusera starkt på personen och gör som när du vände på processen men tänk på vad du vill att personen ska göra. Du kan även med en stark vilja plocka bort minnen eller lägga in nya...

Telepatiskt Försvar: Tona in på dina egna tankar och ditt sinne. Tänk på något du vill
att de som gör intrång i ditt sinne eller känner av dig, ska få reda på. Då brukar jag göra så här,
för att de som känner av mig, ska se hur farlig jag är och inte ska underskatta mig, det
är en stor fördel har jag märkt.

normal

Med en vanlig kortlek , kan telepati överföras til fingerrörelser. Enligt binärt språk i fingrarnas fem bit vikter i alla fall i min kropp så ser jag en annan människas tänkande med binär aritmetik i fingrar och ögon som tittar på en färg eller siffra. Till exempel siffrorna 2-9 är tolkade som vanligt, 10 = 10 binärt, tolkas som 2. knekt dam värda 3, kung 4 & ess = 5. 1 finns ej i det systemet. Och färg koder med siffror som kan läggas ihop två och två tex...

0 = Svart
1 = Brun
2 = Röd
3 = Orange
4 = Gul
5 = Grön
6 = Blå
7 = Lila
8 = Grå
9 = Vit

Sedan kan man i tanken leka med registreringsskyltar och bokstäver på reg-skyltar där bokstäverna tolkas hexa alpha numerologiskt. Exempelvis;

A = 41 hex = 5 numerologiskt
B = 6
C = 7
D = 8
E = 9
F = 6
G = 7
H = 3
I = 4
J = 3
K = 4
L = 7
M = 8
N = 4
O = 2
P = 5
Q = 2
R = 7
S = 8
T = 9
U = 2
V = 3
W = 55 eller 2
x = 58 eller 4
y = 59 eller 5
z = 0 eller strippad / borträknad

Det var en beskrivning av mitt telepatiska språk
hj-data.hasse@ostersund.mail.telia.com

normal

KOMMUNIKATION
Som människor levandes på den här planeten som vi kallar Jorden, har vi lärt oss att det finns några olika sätt att kommunicera på.
Kommunikation är ju att förmedla budskap och information på.
Vi har lärt oss att kommunicera verbalt, i möten eller i telefon. Vi kan uttrycka oss i skrift på olika sätt, eller via film och bilder. De här metoderna har vi lärt oss att förstå och använda ganska bra och de är på många sätt fantastiskt användbara.

ATT LÄRA SIG TELEPATISK KOMMUNIKATION
Vad vi däremot inte har lärt oss är att kommunicera telepatiskt lika bra. Många tror att det bara är vissa människor förunnat att kunna göra detta fullt ut, men jag skulle vilja påstå att det är en fråga om övning, precis som när vi lär oss att skriva, läsa och tala. När du fångar upp en känsla eller annan typ av information från ”etern” kommer det ocensurerat från sändaren. Det svåra är att ta emot informationen utan att lägga någon värdeladdning i den eller låta bli att feltolka den.

SANNING ELLER OSANNING
Oftast är det ingen förälder som lär oss hur vi ska göra detta, liksom det inte finns något ämne i skolan som heter telepati eller energiavläsning. I samhället fokuserar vi mycket på tal, skrift och bild. Det är ett bra sätt att kommunicera om man bara vill presentera valda delar av ett budskap. Eller forma budskapet så att det påverkar mottagaren på ett visst sätt. Ord kan förvränga en känsla till oigenkännlighet. En person kan uttrycka något till dig, men du kanske upplever en helt annan känsla från sändaren än den han/hon uttrycker med ord. Detta skapar vilsenhet hos båda parter och många missförstånd kan uppstå.

LITA TILL DIN INTUITION
Visst har det väl hänt dig att du någon gång gjort avtal med en vän, men samtidigt vet du redan vid bokningen att vännen inte tänker hålla sin del i avtalet. Så när vännen ringer återbud, eller inte dyker upp är du inte förvånad. Du kanske till och med redan har bokat in något annat. Vid sådana här tillfällen undrar du kanske varför du inte lyssnade mer till din känsla och kanske stämde av en extra gång, eller lät bli att boka in något möte alls. Hur många av oss har inte på förhand vetat att något ska ske, utan att ha fått vanlig jordisk förhandsinformation?

SYMBOLSPRÅK
Vid telepatisk kommunikation kommer det oftast inte upp rader med bokstäver eller ord i rabblade meningar. Däremot kommer det lätt upp känslor och bilder som många gånger kan vara symboliska.

SJÄLEN
Din själ innehar obegränsad information. Har du väl lärt dig att koppla upp dig till din själs medvetandenivå/ lärt dig koden till uttagsautomaten av information kan du göra obegränsade uttag på detta konto. Ju oftare du använder koden, desto säkrare blir den.

UNIVERSELL KUNSKAP
Som en jämförelse vill jag ta havet. Havet sträcker sig över hela jorden. Vi består själva av vatten till stor del och vi är beroende av vatten dagligen för att fungera. Luften vi andas innehåller vatten osv. Vill du ha tillgång till all information som Universum faktiskt kan ge dig, är det bara att gå ned till havet, lägga dig i det och ta del av vad det har att säga. Öppna öronen och lyssna på den oerhörda kunskap som finns däri. Liksom den finns i havet, finns den även inuti dig själv.

LYSSNA INÅT OCH LEV DIN SJÄL
Behovet att lyssna inåt är större än någonsin. Vi lever i en miljö som är synnerligen människoovänlig, med stress, gifter i mat och vatten, buller och miljöföroreningar. Få mår bra i den här miljön, men tvingas ändå kämpa på för att få ihop till brödfödan. Vi slutar lyssna på våra egna behov och börjar därmed också ljuga för oss själva och andra. Så länge vi själva ljuger har vi också minskad förmåga att ge och ta emot ett budskap på det sätt som inte är förvrängt och förljuget. När vi kommunicerar telepatiskt är det däremot omöjligt att ljuga. Ju renare du själv är från lögner, ju lättare du har att uttrycka dig och våga stå upp för den du är, desto lättare har du också att läsa av andra människor och ta del av den kristallklara information som faktiskt finns tillgänglig för oss alla.

Madeleine Marcus

normal

Forskare tror att förr i tiden, för flera miljoner år sedan, pratade människor med tankarna. Telepati har alla kunnat ända sedan födseln, men så småningom tar det talande språket över...Men telepati är något som alla kan lära sej, men det krävs stort tålamod.

normal

Telepati

Telepati är det utbyte av information som sker mellan två människor utan att något känt sinnesorgan används eller känt energiutbyte sker. Återigen är det så att ett sådant utbyte ofta äger rum mellan människor som står varandra nära och under akuta och betydelsefulla händelser, vilket är en av anledningarna till att denna förmåga har varit svårfångad vetenskapligt sett.

Man har emellertid utvecklat tekniker och genomfört experiment som visat att de flesta av oss verkar vara mottagliga för telepati, liksom för kreativitet och intuition, bla. På Maimonides Medical Center och Stanford Research Insitute (se vidare Boktips).

Telepati betraktas ofta som detsamma som tankeöverföring - med en person som sändare och en som mottagare - men forskningen visar att det är långtifrån säkert att något överförs genom rummet i den traditionella bemärkelsen. Ofta sker telepatisk kommunikation också bortom den medvetna nivån av psyket, och man har undersökt kroppen istället för sinnet som en möjlig källa till sådan informationsöverföring, och funnit att kroppen reagerar på telepatisk information utan det medvetna sinnets medverkan.

Telepatiska intryck kan fångas upp på ett omedvetet plan och inte komma upp till den medvetna nivån av psyket alls, eller först långt efter att informationen har mottagits, när man t ex. befinner sig i ett mer avslappnat sinnestillstånd. Forskare har funnit att vi antagligen tar emot mycket mer telepatisk information än vi skulle kunna tro. Frågan är bara om vi blir medvetna om den.

Vilket medvetandetillstånd man befinner sig i verkar ha stor betydelse för detta. Vi har vanligen ett slags mentalt brus i våra sinnen, eftersom många av oss lever i bullriga och stressade miljöer, med mycket oro och ständigt inflöde från den yttre världen. Tillstånd då man har funnit att människor är långt mer mottagliga för telepatisk information är t ex. under hypnos, djup avslappning, sömn, meditation, kontemplation eller bön, dvs. i förändrade medvetandetillstånd.

Telepati har en tendens att fungera genom att känslor, tankar och idéer överförs tillsammans, inte sällan i form av bilder, allmänna intryck eller metaforer, och inte genom att man t ex. hör eller uppfattar det en person ordagrant tänker. Många gånger kan telepatisk information ingå i det man vardagligt kallar personkemi, det första intrycket osv.


normal

Övning 1 Bildtestet:

1:
Detta test kräver 2 personer en som fungerar mottagare och en som fungerar sändare

det är viktigt att du utför övningen med en likasinnad person. Ni ska ha varsin penna och varsitt anteckningsblock.

2:
Sätt er i varsitt rum och slappna av

3:
Den av er som är sändare blandar en kortlek går bra med både tarotkort och vanligt.

4:
Sändaren fokuserar så starkt han eller hon kan och föreställer sig att han eller hon sänder energin till mottagaren.

5:
Upprepa denna process 7 gånger med olika kort med 5 minuters mellanrum.

Övning 2:Bildöverföring
1:
Sätt er i olika rum igen

2:
Sändaren ritar en figur som han eller hon gillar
3:
Sändaren riktar sedan all sin koncentration på teckningen

4:
Mottagaren stillar sitt sinne och försöker i sitt avslappnade tillstånd känna av vilken bild det är som sändaren sänder.

5:
Mottagaren ritar av det han eller hon ser utan att censurera det han eller hon upplever.

6:
Jämför resultaten och era upplevelser

Övning 3: Visualisering
1:
Sändare och mottagare ska sitta så nära varran att knäna möts

2:
Föreställ er nu att ni skapar en osynlig energikanal mellan er och fortsätt med detta tills ni känner att energin skapas inom er.

3:
Sändaren skapar nu en enkel bild inom sig och föreställer sig sedan att denna bild förs över via energikanalen till mottagaren.

4:
Mottagaren berättar om sin upplevelse för mottagen utan att censurera den.

normal

Om det är någon som försöker ta sig in i dina tankar fast du inte vill det så tänk och koncentrera dig intensivt på något bastant tex. en mur eller en tegelvägg....