Hem

Telepati enl Gtn Teori

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 561, v1 - Status: normal.
Försteredaktör: Jonas
Denna text är importerad från /old/psi/telepati/gtn.html
är Upplevbart , Praktiserbart och Teori
enligt Jonas Grundelementsteori (Gtn)

Jag väljer att kalla det medium över villket dett telepatiska meddelandet överförs för mentalplanet.

Alias: telepati enl gtn

normal

Jag väljer att kalla det medium över vilket det telepatiska meddelandet överförs för mentalplanet. (När det gäller långdistanskommunikation.) Så vilken teori du än har för hur telepati fungerar så kan du symboliskt kalla överföringen för en mental sådan.

För att tankarna ska kunna använda detta medium för sin överföring, behöver de ta sig från hjärnan till mediet. Jag väljer att symboliskt kalla detta för en projektion från det fysiska planet till eterplanet.

Först så måste hjärnan rikta in sig på en speciell person. Eftersom det finns massor med störningar så måste en utrensning eller inriktning på någon ur mängden ske. Enligt de symboler vi valt att använda, befinner sig alla tankar som är på väg från person till person, på det mentala planet. Vad dessa tankar egentligen utgörs av är inte avgörande för terminologins giltighet.

Jag kallar det som kan ställa in sig på olika signaler från andra människor för astralkroppen. Nu finns tankenastralplanet. Men mottagarens hjärna måste inte bara fånga upp meddelandet. Den måste även tolka det.

Den sista konkretiseringen av den uppsnappade tanken sker på eterplanet. När man talar om eterplanet så handlar det om, på sätt och vis, en interaktion mellan hjärnan och det som ställts in för att fånga upp eller sända tankar. eterplanet är ett slags kontaktplan mellan astralplanet och det fysiska planet.

Tänk på att det här i huvudsak är frågan om en teoretisk uppstrukturering av processen.


Sändarens hjärnaöversättning eterkropp
lokalisering astralkroppöverföring mentalplan
uppsnappning astralkroppöversättning eterkroppMottagarens hjärna

normal

I stort sett är man i telepatisk kontakt med vem man än tänker på. I mer eller mindre grad. Beroende på i vilken stämning man är så sänder man och tar emot olika mycket med sin kontakt. Särskilt god kontakt kan man få om man sitter/står framför varandra och talar öppet med varandra. Man känner inte telepatin på något konstigt sätt. Man behöver inte känna ett dyft. Telepatin gör helt enkelt att man börjar tänka, tycka, känna, minnas likadant som sin partner. Om någon speciellt försöker sända och den andra ta emot så går tankarna mera åt det hållet. Man upplever tanken som sin egen. Detta visar sig genom att man kommer på samma sak sammtidigt i en diskussion. Har man dålig telepatisk kontakt missförstår man lätt varandra och det käns inte bra.

Parapsykologiska experiment har visat att svårigheten inte ökar med avståndet. Man kan sitta i en månraket och sända till jorden. Men vad som spelar roll är vem man sänder till och vad man sänder. Känsloladdade tankar/stämningar förmedlas enklare än något man tycker verkar meningslöst. Har man mycket starka band (psykologiskt) till personen man vill sända till så går det enklare, men det är inte relativt mycket svårare att sända till någon man bara har mött en gång.

Omgivningen är viktig. Ogillar personerna i omgivningen (eller bara miljön) komunikation från själ till själ, dämpar detta effekten. Om de är vänligt inställda får sändaren hjälp av den kraft de utstrålar.

Ett bra tips om man vill lyckas att sända en tanke är Tro, Hopp och Kärlek. Man ska vara övertygad om att det kommer att lyckas. Man ska vilja att det kommer att lyckas. Man ska åtrå att det kommer att lyckas.

Telepati mottages i det undermedvetna. Är man upptagen att tänka en massa eller uppleva en massa av yttervärlden försvinner alla impulser i bruset av övriga tankar och upplevelser. Normalt passar ju upplevelserna inte in och sorteras därför bort innan de hinner nå upp till det medvetna. För att vara emottaglig ska du sluta tänka rationellt och logiskt. Stilla ditt sinne och känn vad som faller dig in. Försök avgöra ifall detta infall beoror på någon yttre eller inre omständighet. Verkar infallet varken komma från det ena eller det andra hållet kan det vara paranormal information du har fått tag på.

Man kan träna sig på många sätt. Väldigt många spel och lekar är gjorda så att man ska få använda sitt sjätte sinne. Dessa lekar kan även vara lämpliga för att försätta de inblandade i mottagligt läge. När du inte leker kan du träna dig när som helst genom att lita på dina infall och genom att gissa på allt som gissas kan.