Hem

Medvetandets nollpunkt Förändrat medvetandetillstånd

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 690277, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: smofolket
är en sorts Förändrat medvetandetillstånd

Medvetandetillståndet av rent varande, där du inte längre identifierar dig med din kropp eller dina sinnen. Du är helt oberörd av alla ting. Genom att röra dig mot tomheten, finner du alltet.

Alias: alfa omega, amen, a.u.m., i.a.o., icke-existens, inget, medvetandets nollpunkt, nil, noll-konceptet, nollpunkten, omnil, sluta tänka, stänga av, tomhet, tömmande, tömmande meditation och zero

normal

Här följer ett antal tips på alternativa metoder:

1. Mediteralivets träd i sin helhet. Ta sedan bort en sefira i taget, nedifrån och upp, tills du kommer till nollpunkten i Ain.

2. Föreställ dig själv i en cirkel som blir allt mindre, tills enbart noll-punkten är kvar.

3. Låt sinnet registrera vad det vill men ignorera alla intryck som uppstår.

4. Fråga dig vad är jag? och uteslut alla tänkbara svar. Jag är inte min kropp. Låt den sluta påverka mig. Jag är inte mitt tänkande. Låt det sluta påverka mig. Jag är inte vad jag ser, hör, berör, smakar eller luktar. Låt mina sinnen sluta påverka mig. Osv.

5. Var på en störande plats såsom en trafikkorsning eller vid skrikande personer, en radio, etc. Nå NIL utan att distraheras.

6. Skapa en magisk cirkel omkring dig. En för tidens nollpunkt. En för rummets nollpunkt. En för händelsens nollpunkt. Med dessa tre enkla cirklar har magikern utmarkerat ett helt Kosmos och etablerat sig själv som dess medvetne skapare. Syftet är att få magikern att leva upp i De Inre Dimensionerna, etablera sin identitet där och få fram ett operativt medvetande. För att göra detta måste allt annat uteslutas eller förvisas från det Kosmos magikern skapat. Noll-konceptet måste etableras innan något kan skapas.

7. Rena med de fyra elementen, som ett sätt att nå noll-punkten. Renandet banish eller förvisar alla yttre influenser.

8. Om du har namn på dina distraktioner, tala till dem som demoner och beordra och tvinga dem att ge sig iväg. Detta kallas ibland för exorcism eller utdrivning.

9. Samla energier runt nollpunkten i dig själv och låt den utvidgas till att omfatta en cirkel/glob stor nog att arbeta i.

10. Ta något koncept som berör dig och ger en tydlig reaktion hos dig. Frammana detta i ditt medvetande tills du upplever en reaktion. Förvisa sedan konceptet in i Nil. Gör detta i en ritual; Först cirkeln. Frammana sedan konceptet genom att röra händerna som om du öppnade en port av två dörrar. Samtidigt med rörelsen ger du kommandot Kom in antingen högt eller i tanken. Nu måste du uppleva reaktionen av det du frammanat. Det kan vara något som ger välbehag eller obehag eller något annat. Fortsätt sedan med att förvisa konceptet ut från din värld / din cirkel. Putta det ut genom portalen. Ge kommandot Gå ut. Fortsätt sedan genom att fullständigt neutralisera tillståndet genom att försätta dig själv i Nil. Var kvar i Nil-tillståndet så länge som möjligt.

11. Förvisa konceptet genom att föreställa dig hur tillståndet avlägsnas i tid och rum, tills det är mindre än ett dammkorn, miljontals år bort.

12. Förvisa konceptet genom att föreställa dig det i en cirkel som blir mindre under tiden som du säger Bort - bort - bort eller Nil - Nil - Nil och för handen i allt mindre cirklar som om du suddade ut ett diagram från en whiteboard eller en vit tavla.

13. Frammana konceptet och reagera med häftig andning och ryckande gester. Driv sedan ut konceptet och återgå till lugn andning och stillhet, samtidigt som samma förändring sker på den mentala och andliga nivån.

14. Gå in i ditt innersta och nå kontakt med allts innersta väsen. Frigör dess energi genom att slappna av alla motsatser och motstånd. Gör dig själv till dess symbol.

15. Nollställ dig själv det första du gör på morgonen och det sista du gör på kvällen. Nollställ dig i förhållande till dagens händelser och personligheter. Nå ett tillstånd av total oberördhet. Men blanda inte ihop det med likgiltighet, som är helt fel i det här sammanhanget. Vi reser oss ovanför allt som dagen innebär. Detta gör att vi avlägsnar dåliga och skapar plats för det bästa. Detta kan göras till en ritual där vi exempelvis skapar de tre cirklarna runt oss med en handrörelse liknande det kristna korset.

16. Ge de tre cirklarna namn. Exempelvis; Gnostiskt: I.A.O., Kabbalistiskt: I.H.V., Tantriskt: A.U.M. Dessa kan intoneras samtidigt som cirklarna dras. Med det gnostiska exemplet kan det bli EEEEE, AAAAAhh, OOOOOhhhhh.

17. Ge Nil-tillståndet ett namn. Exempelvis OMNIL, AZOTH, AIN eller AMEN.

18. Sätt samman detta till en ritual. Skapa cirkeln samtidigt som du intonerar dess namn som representerar ditt universum. När cirkeln är dragen intonerar du ditt namn för Nil. Föreställ dig själv som en glob av ren kraft eller ljus. Börja att mentalt dra samman detta fält in mot centrum, där vi söker kontakt med det högsta gudomliga, samtidigt som vi kallar med dess namn. Samtidigt som vi reducerar oss själva till ingenting, tags motsvarande plats över av det högsta. Fortsätt så långt det går.

19. Öva tills samma effekt kan uppnås utan ritual. Bestäm dig exempelvis för att göra det vid slumpmässiga tillfällen under dagen, så som när du ser ett flygplan. Eller bestäm dig för att göra det vid bestämda klockslag. Fortsätt tills du har en god anledning att ändra på förfarandet.

20. Öva också på att komma tillbaka från Nil. Exempelvis genom att kollapsa eller sänka cirkeln. Skapa ett ord för detta som får bli en trigger för det. Exempelvis H.U.A. som kan intoneras HOOOOAAAHHHHH.

21. Spela in ett band med upprepade suggestioner för att komma in och ut ur Nil med en period på exempelvis 15 minuter per tillstånd. Det kan exempelvis göras i stil med: HOOOAAAHH. Det här är den yttre världen. HOOOAAAHH. Medvetandet sträcker sig utåt genom kroppen. HOOOAAAHH. Livet är objektivt. HOOOAAAHH. ... osv ... Förbered dig på att byta riktning, Den yttre världen stänger sig och den inre världen öppnar sig mot Noll. Tids-rummet vänder inåt. Det inre universum öppnar sig. EEEAAAHHHOOO. Livet är subjektivt. EEEAAAHHHOOO. Allt är inget. EEEAAAHHHOOO. Tid-rums-händelsen är Noll. Nil. OMNIL. EEEAAAHHHOOO. Detta är den inre världen. EEEAAAHHHOOO. Medvetandet rör sig inåt från Noll. EEEAAAHHHOOO. ... osv