Hem

Livets träd Lära, Graphical Abstract Information Structure

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 839, v1 - Status: normal.
Försteredaktör: Jonas
Denna text är importerad från /old/psi/kabbalah/livets_traed.html
är Lära och Graphical Abstract Information Structure

Livets träd har rötterna i himlen och växer uppifrån och ned. Källan är himlen men det är först här nere hos oss som vi kan se trädet i hela sin verk.

Alias: heiarki, kabbalahns livets träd, livets träd, otz chiim och tree of life

normal
Bild på livets träd
Livets träd och dess 22 stigar relaterat till de sju planeterna, elementen och de 12 stjärntecknen.

Livets Träd är den centrala delen av Kabbalah. Det är ett diagram som är så mångsidigt att det kan beskriva universums skapelse, alla dess magiska sfärer och gudar, människans själ och liv, alla paranormala fenomen, psykologiska tillstånd och magiska operationer. Den kan hjälpa dig att se likheterna mellan olika panteoners gudar. Du kan använda den som guide för din personliga utveckling eller för psykoterapi.

Hur trädet beskrivs måste anpassas utifrån vilken del av världen vi vill beskriva med det. Det kan sägas vara en slags fraktal där trädet finns i alla livets aspekter, på alla nivåer. Och i varje del beskriver trädet mängder av olika aspekter. Och varje aspekt har sina liknelser och korrespondenser.

Diagrammet visar på ett antal grundprinciper som återkommer i det stora och det lilla, överallt.

Livet som ett träd

Livets träd har rötterna i himlen och växer uppifrån och ned. Källan är himlen men det är först här nere hos oss som vi kan se trädet i hela sin verk. Men vad vi inte ser är alla grenar som leder energin till bladspetsarna.

Det innebär att vi inte direkt kan se de processer som skapat vår värld. Vi befinner oss i Malkuth. Malkuth är resultatet av växtprocess som ägt rum uppifrån och ned. Utan Kether i himlen skulle hela bladverket . Alla vindpustar här nere ger också sina återverkningar längre in i grenverket, men vi ser det inte direkt. Vi ser bara att när vi skakar i ett blad så kan det skaka i ett blad en bit bort. Vi ser inte grenarna som binder dem samman. Vi tror att det är någon slags osynlig kraft som rör sig från det ena bladet till det andra. Men egentligen så har kraften gått genom dessa grenar uppe i trädet.

normal

Trädets komponenter

Cirklarna i diagrammet kallas för Sefirot (villket är en liten försvenskning av det hebreiska ordet för siffror).

10 symboliserar den fysiska världen. 7-9 är den astrala triaden som symboliserar astralplanet (en formativ värld). 4-6 är den etiska triaden som symboliserar mentalplanet (en skapelsevärld). 1-3 är den högsta triaden som symboliserar andeplanet (en idévärld).

De tre högra sefirorna utgör höger pelare som symboliserar energi och utvigdning. De tre vänstra sefirorna utgör vänster pelare som symboliserar form och sammandragning. De fyra mittersta sefirorna utgör mittenpelaren.

Sefirorna sammanbinds av 22 stigar. Antalet stigar och hur de sammankopplar har varierat en del mellan olika beskrivningar, men de som visas i diagrammet är den vanligaste uppställningen där varje stig svarar mot en hebreisk bokstav, ett tarottrumfkort och en astrologisk symbol.

normal

Den tantriska världsskapelsen

The figure at the top of this diagram, Parasamvit, represents the changeless Brahman aspect -- that God in which the plan of the universe and all of the opposites are contained. In every respect this answers the Kabbalistic description of Kether. The next two figures immediately following it, Shiva Tattva and Shaktitattva, are supreme opposites, male and female, the mother and father from which issue the remaning portions of the diagram. These two principles correspond in every respect with Hokmah and Binah.