Hem

Graphical Abstract Information Structure

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 713792, v1 - Status: normal.
Försteredaktör: lucipher

Alias: gabis, graphical abstract information structure och graphical ais

Livets träd
Graphical Abstract Information Structure, Lära
Livets träd har rötterna i himlen och växer uppifrån och ned. Källan är himlen men det är först här nere hos oss som vi kan se trädet i hela sin verk.
Visdomens tjugonionde stig - Qoph
Stig i livets träd
Stigen mellan Netzach och Malkuth - den införlivande intelligensen
Visdomens sextonde stig - Vau
Stig i livets träd
Stigen mellan Chesed och Chokmah - den triumferande intelligensen
Visdomens tjugotredje stig - Mem
Stig i livets träd
Stigen mellan Geburah och Hod - den stabila intelligensen
Visdomens trettioförsta stig - Shin
Stig i livets träd
Stigen mellan Hod och Malkuth - den eviga intelligensen
Visdomens tjugoförsta stig - Kaph
Stig i livets träd
Stigen mellan Chesed och Netzach - den belönande intelligensen
Visdomens femtonde stig - Heh
Stig i livets träd
Stigen mellan Chokmah och Tifareth - Den naturliga intelligensen
Visdomens sjuttonde stig - Zayin
Stig i livets träd
Stigen mellan Binah och Tifareth - den villiga intelligensen. (Zayin betyder svärd)
Visdomens tjugofemte stig - Samekh
Stig i livets träd
Stigen mellan Tifareth och Yesod - frestelsens intelligens
Visdomens tolfte stig - Beth
Stig i livets träd
Stigen mellan Kether och Binah - ljusets intelligens
Visdomens nittonde stig - Tet
Stig i livets träd
Stigen mellan Geburah och Chesed - de spirutella aktiviteternas intelligens
Visdomens elfte stig - Aleph
Stig i livets träd
Stigen mellan Kether och Chokmah - eldens intelligens
Visdomens trettonde stig - Gimel
Stig i livets träd
Stigen mellan Kether och Tifareth - enighetens induktiva intelligens
Visdomens fjortonde stig - Daleth
Stig i livets träd
Stigen mellan Chokmah och Binah - upplysande intelligens
Visdomens tjugosjätte stig - Ayin
Stig i livets träd
Stigen mellan Tifareth och Hod - den renoverande intelligensen. (Ayin betyder öga)
Visdomens tjugoåttonde stig - Tzaddi
Stig i livets träd
Stigen mellan Netsach och Yesod - den konstituerande intelligensen. (Tzaddi betyder fiskekrok)
Visdomens artonde stig - Cheth
Stig i livets träd
Stigen mellan Binah och Geburah - den influerande intelligensen
Visdomens tjugoandra stig - Lamed
Stig i livets träd
Stigen mellan Geburah och Tifareth - den trogna intelligensen
Visdomens tjugonde stig - Yod
Stig i livets träd
Stigen mellan Chesed och Tifareth - den egensinniga intelligensen
Visdomens tjugofjärde stig - Nun
Stig i livets träd
Stigen mellan Tifareth och Netsach - den påhittiga intelligensen
Visdomens trettionde stig - Resh
Stig i livets träd
Stigen mellan Hod och Yesod - Den insamlande intelligensen
Visdomens trettioandra stig - Tau
Stig i livets träd
Stigen mellan Yesod och Malkuth - den administrativa intelligensen
Visdomens tjugosjunde stig - Peh
Stig i livets träd
Stigen mellan Netsach och Hod - den naturliga intelligensen
Binah
Sefira
Visdomens tredje kärl - Binah. Förståelse.
Netzach
Sefira
Den sjunde sefiran i livets träd. Seger.
Chesed
Sefira
Den fjärde sefiran i livets träd. Nåd.
Chokmah
Sefira
Den andra sefiran i livets träd. Visdom.
Geburah
Sefira
Den femte sefiran i livets träd. Styrka.
Kether
Sefira
Visdomens första kärl - Keter. Kronan.
Hod
Sefira
Den åttonde sefiran i livets träd. Glans, prakt.
Malkuth
Sefira
Den tionde sefiran i livets träd. Kungariket.
Tiphareth
Sefira
Den sjätte sefiran i livets träd. Skönhet.
Yesod
Sefira
Den nionde sefiran i livets träd. Grundläggning.