Hem

Netzach Sefira

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 83654, v3 - Status: normal.
Försteredaktör: Runar
är Sefira

Den sjunde sefiran i livets träd. Seger.

Alias: netsa och netzach

normal

Detta är platsen i vilken de lägre världarna fulländas genom förhöjning av känsla till sinnets drottningskap. Netzach är sinnets seger i sinnena (de fysiska sinnena åsyftas här, orig. >senses< D.E. anm.), och den förkroppsligade passionen hos de högra Sephiroth. Stigen Qof drar sympatier från sinnesintryck i Malkuth och bygger av dem ett löst nät av känsloreaktioner i Netzach. Stigen Tzaddi lägger till melodramatiska undertoner genom att dra från Yesods drömmar. Stigen Peh koordinerar det hela genom att dra rationella tankegångar från Hod. Netzach är då fulländad, och skapar länkar med förnuft för att styra den lägre världen.