Hem

Sefira Graphical Abstract Information Structure

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 83515, v5 - Status: normal.
Försteredaktör: Runar
är en sorts Graphical Abstract Information Structure
instanser är en del av Livets träd

De 10 kärl av guds ljus som skapar den fysiska världen.

Alias: sefira och sefiroth

normal

Det seforiska trädet - sifferträdet - sefiroth
Dessa är de himmelska frukter som föds av de två osynliga,
manliga och kvinnliga, frön och tillsammans med dem bildar
12-talet,världsalltets dodekader.

7+3=10 sefiroth, 10-tal, föreningen mellan manligt och
kvinnligt, 1+0

Människans symbol är den uppvecklade kuben, 6 som blir 7,
7 i betydelsen de 7 lägre sefiroth, uppbyggarna eller
ärkeänglarna.

De tre högre sefiroth: Ordet(Logos) och hans drottning är
den första makten under All-Ena. De är enligt kabbalan
ljuset av de androgyna änglarna, vilkets gemensamma namn
är Adam Kadmon. Grundvalen för kabbalan och alla dess
mystiska böcker utgörs av de 10 sefiroth.

Källa: Source of Measures