Hem

Sefiror kontra kelipor

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 458, v1 - Status: normal.
Försteredaktör: malochim
Denna text är importerad från /old/psi/sefira/kontra_kelipa.html
jämför Kliffoth och Sefira

Dion Fortune hävdade att man inte kan arbeta med en Sefira utan att komma i kontakt med dess obalanserade motsvarighet

Alias: sefiror kontra kelipor

normal

Dion Fortune hävdade att man inte kan arbeta med en balanserad energi (en Sefira) utan att komma i kontakt med dess obalanserade motsvarighet (en Kelipa). Kaosmagikerna har tagit detta som utgångspunkt för sitt resonemang om att båda typerna är helt likvärdiga, och att man därför måste arbeta med båda typerna av energi på ett likvärdigt sätt.

Dion Fortune menade något helt annat. Hon skulle med skärpa ha tillagt att det enda sättet att arbeta med det obalanserade är att göra det genom den balanserade energin -- om man inte vill dras ner till den obalanserade energins nivå.

Hon skulle vidare ha sagt att arbetet med den balanserade energin, om man gör det på rätt sätt, automatiskt har en balanserande inverkan på det som är obalanserat, och att det är så Adepten, den verklige magiske experten, arbetar.

Men att låta det obalanserade balansera det balanserade för att balans skall uppstå? Aldrig! Det finns ingen anledning att gnugga näsan i smutsen i onödan. Som W E Butler skrev: Om smutsen villl leka med smutsen, låt den göra det -- vi har annat att göra.