Hem

Kliffoth Lära, Graphical Abstract Information Structure

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 187, v3 - Status: normal.
Försteredaktör: Jonas
Denna text är importerad från /old/psi/kliffoth.html
är Upplevbart , Trobart , Lära och Graphical Abstract Information Structure
instanser är en del av Livets träd

Skalen och energin utanför respektive sefira

Alias: kelipa, kelipotisk, kliffot, kliffotisk, qelippot och qlippoth

normal

Här kommer ett utdrag ur Kliffoth-häftet som är utgivet inom Dragon Rouge av Thomas karlsson...


THAUMIEL, Tvillingguden.Det är denna kliffa som gör kliffoths antal till elva eftersom denna är splittrad. . I stället för Kethers enhet är Thaumiel mångfalden och den alltid fortskridande förändringen. Thaumiel är tvåhövdad och de två huvudena ligger i ständig strid med varandra. . De är tesen och anti-tesen som ständigt bygger över sig själv genom nya synteser. Thaumiel innebär aktiv evighet i motsats till Kethers passiva. De två huvudena är Satan och Moloch.
GHAGIEL, Förhindraren.Denna kliffa motarbetar lagen som deklameras på Chokmah. Ghagiel representerar laglösheten och behärskas av Beelzebub.
SATARIEL, Den Fördolde.Detta är de mörka mysteriernas kliffa. Den representerar absurditeter och surrealism. Här är inget vad det ser ut att vara och allt döljs i en dimma av mystik. Satariel styrs av lucifuge.
GHA`AGSHEBLAH, Dräparen.Detta är krigarens kliffa men även älskarens. Den påverkar alltid själen djupt på ett sätt som både kan skada och väcka till liv. Gha'agsheblah styrs av Astaroth.
GOLACHAB, Den Flammande.Golachab är eldens kliffa. Den är en enorm kraftkälla som kan vara mycket destruktiv. Golachab behärskas av Asmodeus.
THAGIRION, Den Kämpande.Denna kliffa är boningen för Vilddjuret 666, det animala jaget hos människan. Denna del kämpar sig fram ur det omedvetna för att kontrollera människan. Genom att arbeta med Thagirion kan vilddjuret istället bli magikerns daemon, skyddsande. Thagirion styrs av Belfegor.
A`ARAB ZARAQ, Förskingringens Korp.Detta är korpen som inte återvände till Noa. A'arab zaraq medför fullständig frihet och upplösning av ordning, ofta genom krig och död. A'arab zaraq är även dödens korp och behärskas av krigsguden Baal.
SAMMAEL, Guds Gift.Sammael är tricksterns kliffa där gud och skapelsen ifrågasätts och etiska värden åsidosätts till förmån estetiska. Sammael styrs av Adra-Melek.
GAMALIEL, Den Obscene.Detta är de förbjudna och förträngda drömmarnas kliffa där allt som uppfattas som perverst och djuriskt kommer i dagen. Den styrs av Lilith.

Själva ordet Klifa (singularis) eller Kliffot (plural), kommer från den hebreeiska roten KLP, som översatt betyder skal. För att lättare kunna förstå hur vi ska betrakta dessa 'skal', så bör vi för en stund återvända till livets träd och dess struktur.

För att kunna förklara kliffot, måste vi börja med ett antal antaganden, för det första: att vi lever i livets träd, vår existens ryms inom dess sfär. För det andra: att allt utanför livets träd inte kan betraktas från vår existenspunkt, utan det är fördolt.

Vi tar för enkelhetens skull och betraktar Malkut, dvs den sefira som omger den fysiska världen. Det vi ser och det vi upplever, manifesteras av energin i Malkut. Om vi kunde vända ut och in på Malkut, så att dess yttre skal, eller bark om vi vill, kunde omsluta en del av mörkret utanför livets träd, så börjar vi närma oss definitionen på en klifa.
En klifa är den gräns som skiljer det yttre, fördolda, från det inre, dvs vår värld. En klifa kan mycket väl betraktas som barken runt varje sefira. Barken som separerar sephiroth från det yttre. Detta begrepp är givetvis ganska svårt att ta till sig, eller ens uppfatta, men kliffot existerar ungefär som en ut och invänd bild av sefirot.

Kliffot betraktas väldigt olika, beroende på tro och samfund. Som regel kan kliffot betraktas som allt från 'det där som blev över när sefirot skapades' till 'all ondskajorden'.

En av svårigheterna med att förklara kliffot uppstår från kabbalans syn på ondska, eftersom förklaringen måste vara monoteistisk och icke-dualistisk.

Zohar anger söndringen mellan höger och vänster pelare som den primära orsaken till ondskans födelse, dvs det som var förenat innan, slets uti och mellan de två uppstod en gräns, eller ett skal, dvs kliffot. Zohar tolkar vidare begreppet ondska som 'kvarlevorna av det gömda livets organiska process'; ondska är något som är dött, men lever då en gnista från gud faller på det. Ondska är alltså bara livets döda kvarlevor.


normal

Första sefiran (Kether) är kondencerad från ESA. Denna utstrålar nästa sefira (Binah), osv. När en sefira uttstrålat nästa sefira anses de två befinna sig i jämnvikt, men när själva utstrålningen börjar finns en period av obalanserade krafter. Denna kraft skjuter iväg och bildar en egen sfär, utanför det kosmiska systemet (Livets träd). Sålunda har varje sefira i Kosmos sin motsvarighet utanför, i Kaos. Måhända i miniatyrformat, men ändock kraftfull och funktionell.

normal

Dragon Rouge

Den svenska magiska ordern DRAGON ROUGE jobbar mycket med kliffot. Om man vill lära sig om kliffot så är nog Dragon Rouge det bästa stället. Mörk magi av Tommie Eriksson är den enda bok som jag har läst som tar upp kliffot på ett bra sätt. Den kan införskaffas om man vill läsa några rader om detta ämne.