Hem

Orden Organisation

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 32857, v4 - Status: normal.
Försteredaktör: xia
är en sorts Organisation

Typ av (ofta mer eller mindre hemlig) sammanslutning med ideellt, religiöst eller rent sällskapligt syfte och ofta med strikta regler och ceremonier. (Ur NE)

Alias: orden och sällskap

A.M.O.R.C.
Magisk orden
Rosenkors-Orden är, i stora drag, en världsomspännande broderskapsorganisation, etablerad och fungerande genom ett system av loger.
Bizango
Magisk orden
Hemligt voudonsällskap vars medlemmar låter sig ridas av baka istället för loa, samt zombifierar oskyldiga förbipasserande.
Ordo Arcanae
Magisk orden
Cochon Gris
Magisk orden
Slutet sällskap i voudouns yttersta utkanter. Sägs ägna sig åt kannibalism och människooffer.
Servants of the Light
Magisk orden
En modern västerländsk mysterieskola som undervisar per korrespondens, grundades år 1965 av W. E. (Ernie) Butler in England.
OTO
Magisk orden
Ordo Templi Orientis, en magiker-orden.
Dragon Rouge
Magisk orden
Dragon Rouge praktiserar mörk magi. Begreppet mörk passar bättre än svart då det handlar om att träda in i de mörka (dvs dolda, dunkla) sfärerena i jakten på ockulta visdomar och färdigheter.
The Society of the Inner Light
Magisk orden
En orden grundad av Dion Fortune, för studiet av ockultism, mysticism och esoterisk psykologi. Kristna värderingar och västerländsk magi.
Abakua
Orden
En samlig hemliga sällskap på Cuba, endast öppna för män.
Golden Dawn
Magisk orden
Hermetic Order of the Golden Dawn manifesterades som ett initierande sällskap i London, England 1888 av tre framstående frimurare.
The Order of the Nine Angles
Magisk orden
En orden som arbetar med s.k. "Traditional Satanism", snarare än den moderna satanismen som Church of Satan och Temple of Seth arbetar med.. Man lever för mottot "Death before dishonour".
Merlinorden
Magisk orden
Merlinorden grundades 8 april 1988. Ordern arbetar med en förening av druid- & drott- mysterierna och den egyptiska Mizraimriten.
Odd Fellows
Orden
En ordern inriktad på mänsklighet.
Ancient Druid Order
Magisk orden
En gammal druidorden som grundades på 1700-talet (tror jag)
Arcane School
Magisk orden
En esoterisk skola som, finansierad av Lucis Trust, ger korrespondenskurser mm baserat på Alice A. Baileys verk.
Tempel of Set
Magisk orden
En satanistisk orden som skapades då några medlemmar ur Church of Satan bröt sig loss. De har raderat ordet "satan" ur deras religion och ersatt det med Seth. De anser att detta bättre beskriver deras livsåskådning, utöver det undviker de säkerligen mångas fördomar när de inte kallar sig satanister på samma sätt som CoS gör.
Builders of the Adytum
Magisk orden
Mysterieskola & initiatorisk orden; studerar bland annat kabbalah och tarot.
Martinistorden
Orden
Sluten orden grundad 1884 av Stanislas de Guaita (1861-1897)- Orden har nära förbindelser med Rosenkreutzarna.
Rosenkreutzorden
Magisk orden
Moderorganisation till en mängd ordnar som hävdar att deras traditioner härstammar från det forna Egypten.
The Order of Bards, Ovates and Druids
Magisk orden
En internationell druid-orden som baserar sin undervisning och initiationsväg på de gamla graderna bard, ovate och druid.
Order of the Golden Age
Orden
Anser att Jorden för miljoner år sedan blev förrådd av några av Guds söner.
A.·. A.·.
Magisk orden
Orden grundad 1907 av Aleister Crowley och George Cecil Jones efter Aleister Crowley blivit utsparkad ur The Golden Dawn.
House of the Horizon
Magisk orden
The House of the Horizon is an internet based school of occult instruction and initiation within the Western Mystery Tradition.
Franciskanbröderna
Orden
Munkorden som levde som tiggare.
Benediktinorden
Klosterorden
Munk- och nunneorden grundad av Benedikt på 500-talet
Cistercienserna
Klosterorden
Orden som utvecklades från 1098 som en reformerad gren av benediktinorden i klostret Cistercium (Frankrike)
Birgittinorden
Klosterorden
Klosterorden skapat av den heliga Birgitta.
Dominikaner
Klosterorden
Katolsk klosterorden grundad av St Dominicus 1216.
L'Ordre Kabbalistique de la Rose Croix
Magisk orden
Orden arbetade med klassisk ockultism.
Societas Rosicruciana in Anglia
Magisk orden
Orden grundad i London i juni 1867 av Robert Wentworth Little.
The Order of Freemasonry
Magisk orden
Magisk orden.
Humanitära Sällskapet Den Räta Vinkeln
Orden
Ett sällskap på frimurerisk grund vilket strävar efter att etablera frimurareloger i Sverige vilka arbetar efter de traditionella arbetsmetoderna på en konfessions-neutral grund. Detta kommer främst att ske genom återuppväckan-det av dom idag vilande logerna av Svenska Frimurare Lägret, stiftat i Lund 1951.
normal

En orden (av lat. ordo) är ett slutet samfund av religiös eller social karaktär, eller sällskap med riddarordnar som förebild.

Munk- och andliga ordnar är de äldsta, den allra första var cisterciensorden från 1100-talet.
Nyare samfund kunde ha syften som litterära, filosofiska men även ockulta. Vissa räknas som sällskapsordnar, som t.ex. Amarant- och Innocenceordnarna från 1700-talet.

De flesta ordnar har avdelningar (loger) med strängt hemliga legender, symboler och en gradindelning vars regalier endast får bäras internt.

Ordensväsendet upptogs också inom nykterhetsrörelsen (Godtemplarorden).

Religiösa ordnar, som inom t.ex. katolska kyrkan kan ha kvar beteckningen orden i.st.f. kongregation, just för att namnet som sådant är befäst.

Det finns många ordnar som lever kvar. I Sverige finns riddarordnar som Serafimerorden, Svärdsorden, Nordstjärneorden, Vasaorden och Carl XIII:s orden.

Exempel med utländsk härkomst är Frimurarna (1717) som (som många andra ordnar) kom ur skråväsendet, där olika hantverkare slutit sig samman och skapat seder och ritualer. Frimurarna startade i England och de första höll till på värdshus och hade sina möten där.
Senare gick värdshusen ihop och startade de första logerna. Till en början ingick ockultism, men när frimureriet kom till Sverige var orden kristnad.

The Hermiteic Order of the Golden Dawn (1887) var ett magiskt sällskap grundat i England (se Golden Dawn).

Germanen orden (1912) var ett rent antisemitiskt sällskap, kärnan i det s.k. Hammerbund, med en närmast psykopatisk och fanatisk tanke om det tyska blodets renhet.