Hem

Paranormal.se

Uppslagsverk för paranormala fenomen


Merlinorden ( 1988 - ) Magisk orden

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 1240, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: FrejaVi
Denna text är importerad från /old/group/merlinordern.html
är Magisk orden
Start 1988
plats Sverige

Merlinorden grundades 8 april 1988. Ordern arbetar med en förening av druid- & drott- mysterierna och den egyptiska Mizraimriten.

Alias: merlinorden, merlinordern och ordo merlini & rosae crucis

Detta är uppslagsordet för Merlinorden. Paranormal.se representerar inte denna grupp / Magisk orden.

Besök

Ordo Merlini & Rosae Crucis

http://www.merlinorden.se

normal

Solhjortens loge

Merlinorden grundades 8 april 1988. Ordern arbetar med en förening av druid- & drott- mysterierna och den egyptiska Mizraim- riten.

Druid är det keltiska och drott det germanska ordet på den invigde i den nordiska, shamanska mysterievägen. Den germanska drott- eller sejdtraditionen och den keltiska druidismen är de två formerna av den gemensamma nordiska mysterie-shamanismen. Drottmysterierna grundades av Odin runt 1500 f kr. Druidtraditionen är ännu äldre.

Den walesiske druiden Merlin förknippas med både de nordiska mysterierna och de hermetiska. Han står därför som en symbol för syntesen mellan dessa mysterietraditioner. Och med denna syntes arbetar Merlinordern.

Merlinordern
Box 45096
104 30 Stockholm