Hem

Egyptisk mysticism Mysticism, Lära

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 84233, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: lilit
är en sorts Mysticism och Lära

De teorier och myter som skapade den forn-egyptiska religionen och dess traditioner.

Alias: egyptisk mysticism

normal

Det är ännu oklart när och var den egyptiska mysticismen uppstod. Vi vet från egyptologin att Egyptens folk från början levde tätt intill de djur som finns i Egypten. Forskare härleder därför deras gudar till den tidigaste tiden, då egypterna fortfarande var ett naturfolk.

Den Egyptiska mysticismen är ganska komplicerad, dels pga att den formeras ur flertalet oberoende läror, som ofta står i konflikt med varandra. Detta medförde en kosmologisk bild av universum, långt mer komplicerad än vad som är uppenbart vid en första anblick.

Det Egyptiska riket delades upp i det övre och det lägre riket. Detta var en rent politisk uppdelning, men under detta fanns även en religiös uppdelning. Egypten bestod av ett flertal religiösa centrum som alla hade olika gudar och läror. Flera försök har gjorts, både av Egyptens faraoner och i nutid, att försöka pussla ihop dessa konfliktsläror till en enda, men lärorna tenderar att bli osammanhängande.