Hem

Atlantis Mytologisk plats

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 46, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: No_Name
Denna text är importerad från /old/psi/atlantis.html
är Mytologisk plats och Trobart

Den sagolika kontinenten Atlantis skall ha sjunkit i havet för omkring 10.000 år sedan.

Alias: atlantis och försvunna staden

normal

Den sagolika kontinenten Atlantis skall ha sjunkit i havet för omkring 10.000 år sedan. I esoteriska kretsar nämns den inte sällan som en verklig kontinent. Men enligt en österriksik arkeolog, professor Franz Hochleitner, bosatt i Brasilien, är Atlantis bara en uppfinning av den grekiska filosofen Platon. Den slutsatsen har han dragit, sedan han läst om Atlantis i omkring 2.000 (!) böcker, och deltagit i utgrävningar av åtskilliga ruinstäder från antiken. Professorn menar att Platon hittade på Atlantis som en förebild för människorna: folket på Atlantis hade utvecklat en hög civilisation med fullkomlig lycka. Atlantis slutliga undergång berodde på moraliskt förfall. Den högste guden, Zevs, beslöt att straffa atlantiderna.

normal

ATLANTIS. (även hieroglyfer)
Namnet Atlantis har trollbundit mänskligheten ända sedan Platons tid. På 300-talet f.kr skrevs dialogerna ”Kritias” och ”Timaios”. Enligt dessa texter överlämnades legenden om den försvunna kontinenten till den atenske lagstiftaren Solon. En gammal präst dechiffrade en papyrusrulle för honom som berättade att det en gång hade funnits en stor kontinent som hette Atlantis. Den skulle ha förstörts för att dom inte var tillräckligt gudaktiga. Denna kontinent låg väster om ”Herakles stoder” (Nu blir det Gibraltar) och var större än Libyen och Mindre Asien sammanlagt (Det skulle kunna vara en plats nu vet man inte riktigt). Det skulle ha funnits en huvudö vid namn Basileia och det skulle då vara där de atlantiska kungarnas borgar låg. Det var också där man hade ett tempel åt havsguden. På denna ö skulle dom ha ha utvunnit en okänd metall som kallades orikalk. Förstörelsen kom mycket lägligt för att dom hade precis bestämt sig för att anfalla Aten och Egypten. Allt detta sägs ha hänt 9000 år förre Platon.

I över 2000 år har människan försökt att hitta Atlantis. Nu har 1 unga arkeologer troligen funnit det. Dom tror att Platon hade fel på vissa punkter eftersom hans egyptiska (hieroglyfer) inte var så bra. Dom tror också att Platon hade kommit på allt själv. Vilket jag tycker är skandal för enligt mig var Platon en mycket respekterad man och filosof och han skulle inte ha någon anledning att hitta på en sådan välbeskriven ”saga”. Efter deras bevis så skulle det också ha varit väldigt likt staden Troja. Det skulle han ju inte bara ha kommit på bara sådär.

Atlantis har blivit en av mänsklighetens största gåtor. Det har kommit ut en bok av arkeologen Eberhard Zangger. Han säger att Atlantis egentligen är Homeros Troja. Enligt honom skulle Platon ha använt en egyptisk berättelse och utan att veta om det ha beskrivit förstörelsen av Troja. Troja ska ha legat i Turkiet. På höjden av Hisarlik som ligger intill Dardanellerna. Troja var en mycket bra handelsstad, men hela tiden försökte små grekiska kungar ha försökt att ta över Troja. Detta skulle då ha varit bakgrunds faktan bakom ”Iliaden” som skrevs av Homeros. Den säger att den grekiske hjälten Akilles skulle ha varit i krig med Troja och då kidnappat prins Paris sköna Helena.

-Atlantis skulle ha haft 1185 skepp – Troja hade 1200 skepp.
-Atlantis skulle ha haft 2 källor 1 varm och 1 kall – Troja också
-Atlantis skulle ha styrts av 10 män som alla var släckt med varandra – Homeros beskriver samma sak om Troja (jag ska kolla om det kan ha varit så på flera platser)
-Platon beskrev att dom på Atlantis hade ”guldkopparmalm” vilket är samma sak som mässing – genom modern arkeologi kan man bevisa att dom framställde mässing vid Edremit som ligger 80 km sydost om Troja( kolla om det gjordes på andra platser)
-Kungaborgen i Atlantis skulle ha legat mitt i landet och skulle vara huvudkanalen till havet som skulle legat 9 km ifrån – det skulle vara måtten från slottet till havet i Troja.
-Platon sa att Atlantis centrum stad skulle ha diametern 900m(2) och det är diameter måttet för Trojas borgområde (det vet dom och har mätt efter utgrävningarna.
-Platon beskrev att det ofta blåste nordliga vindar där (det är väldigt ovanligt för att vara Medelhavet) – det skulle det tydligen ha gjort vid Troja också (skepp som skulle in vid svarta havet kunde få vänta vid Troja i veckor till och med månader. Dom hade tydligen också nordvind där.

Zanggers säger: ”Berättelserna om Atlantis avviker starkt från resten av Platons författarskap. Det är helt enkelt kopierat. Vem har han kopierat då? Jo, han har hittat berättelsen i sin egen familjs bibliotek. Den härstammar från den store attiske statsmannen, lagstiftaren och fältherre Solon, ”den visaste av de 7 vise” och hans familj har alltid varit nära knuten till Platons familj”.

Platon beskrev att innan Solon dog åkte han till den egyptiska staden Saïs. Där hade en religiös ledare tagit honom till gudinnan Neiths tempel. I templet fanns några uråldriga pelare med hieroglyfiska inskrifter. Ett egyptiskt prästerskap översatte texterna åt Solon. Texten sa att för 9000 år sedan hade ur-atenare angripit och förstört ett mäktigt rike. Rikets namn var Atlantis. Solon antecknade allting så att han skulle kunna göra en episk dikt, men det hann han inte med för att han inte dog långt efter det. Hans dagbok fördes till hans hem och att sedan Platon 200 år senare skulle ha skrivit ner berättelsen om Atlantis. Han använde inte Solons bok som en teori utan som historiskt bevis, men det är bevisat att Solon har gjort en resa till Egypten men inte mer än så.

Det finns 3 saker som fortfarande är lite halvt ouppklarat
Enligt Solon var Atlantis en stor ö – Troja låg på fastlandet.
Atlantis skulle ligga väst om ”Herakles stoder” – där ligger (låg) inte Troja utan tvärtom nästan sydost faktiskt.
Atenarna skulle ha förstört Atlantis 9000 år förre Solon, men arkeologer har bevisat att Homeros Troja förstördes 1200 år förre Kristus.

* På punkt nummer 1 så säger Zangger att Solon hade översatt fel och att egyptierna inte hade något ord för ”ö” utan att det egentligen, troligen betyder kust eller strand.
* På punkt nummer 2 så säger Zangger att uttrycket ”Herakles stoder” inte fanns då. Ingen där nere hade seglat förbi där (kan ha varit en upptäckare som varit där nere och som har berättat om ”Herakles stoder”) Homeros som tilltalade något ”Herakles stoder” kunde inte heller veta om Gibraltar (kan bevisa min teori). Zangger tror att det bara är betäckningen på sundet mellan Medelhavet och Svarta havet. den romerska grammatikern Servius hade sagt att: ”Genom Herakles `stoder reser vi i Svarta havet eller Spanien.
* På punkt nummer 3 säger Zangger att när man skulle ha gjort hieroglyferna så var dom under farao Mereptahs regeringstid och då använde man 3 olika kalendrar. Enligt Diodorus Siculus var det vanligt att egyptier räknar efter måncyklarna som då ett år alltså från fullmåne till fullmåne och om man skulle göra en omräkning från det till solår så skulle man komma till 1207 f kr vilket stämmer ganska exakt överens med när Troja förgjordes. Det vet man för det var då man kom ut med krönikan ”Marmor Parium” och berättade om Trojas förintelse av atenarna. Detta var år 1209 f.kr (alltså är det fortfarande lite osäkert tackvare förintelseåret).

normal

Atlantis - Vår förlorade högkultur

En vanlig missuppfattning om Atlantis är att det var namnet på en ö eller en kontinent. Mer korrekt är dock att påstå att Atlantis var namnet på hela den då kända världen, och den kultur som omgav den. Men för enkelhetens skull så kan vi kalla Atlantis för en kontinent, eftersom dess högsäte fanns på den nu förlorade ön.

Det är svårt att beskriva Atlantis kultur på ett rättvist och övergripande sätt, eftersom den existerade under en så pass lång tidsperiod och hann gå igenom många skiften och perioder. Men i stora drag kan man säga att Atlantis var människans högperiod på jorden, en tid då vi nådde vår topp gällande teknik, välfärd, hälsa, kommunikation, utomjordisk kontakt och psykiska och spirituella färdigheter. Människan lärde sig att använda sin kropp och sitt sinne på ett sätt vi bara kan drömma och fantisera om (vilket vi ofta gör) och genom forskning lärde man sig förstå essensen av vår och kosmos inre natur. Under glansdagarna var forskningen öppen för alla, och ingen var förd bakom ljuset. Fred och harmoni rådde och man såg jorden som en enda kropp, där varje levande varelse var cellerna, alla i kontakt med varandra.

Ett tag hade man ingen regering eller kung, helt enkelt därför att det inte behövdes, och inga klasser. Istället hade man en grupp invigda magiker, vetenskapsmän som samlade upp information och såg till att den skulle användas till allas bästa.

Energi fick man från solen, men även från kristaller och ens egna psyke/medvetande. Kristallvetenskapen hade nått en mycket högt utvecklad nivå, varifrån man fick bland annat ljus och värme. I hemmen hade man en speciell form av bergskristall som man genererade ljus ifrån. Dessa har man funnit rester från i bland annat Costa Rica. Tankekraften var väl utvecklad, och man hade lärt bland annat att bemästra telepati och levitation (att sväva).

Men saker förvärrades. Vetenskapsmän och ledare blev egoistiska och giriga, och man lät folket hållas ovetande om vad som försiggick. Man började experimentera med DNA och lekte med olika blandningar mellan djur och människor. Man började störa på livskraften och naturens balans. Folk blev självgoda gentemot naturen och såg sig själva som överhuvud och överordnad alla andra varelser på jorden. Man började hålla gladiatorspel där olika skapade varelser, såsom halvtjurar/halvmänniskor, eller halvhästar/halvmänniskor fick kämpa mot varandra till döden. Även kannibalism och lustmord på andra folkslag blev vanligare. Dödsstöten kom när människan försökte att nå en slags kosmisk energi, förvarad i jordens kärna. Man grävde sig så långt ner att till slut släppte man lös krafter man inte kunde hantera. Inte bara jorden påverkades, men hela solsystemet. Lava sprutade upp, jordbävningar raserade allt och jättevågor svalde hela ön.

Det sägs att en grupp präster hade förutsett katastrofen och lyckats ta sig ifrån Atlantis och bosatt sig på den plats vi nu kallar Egypten, för att starta en ny civilisation där. Det finns också teorier om att utomjordingar hämtade upp överlevande för att sedan sprida dem ut över jorden igen. Det är fortfarande mycket som är ett mysterium kring förstörelsen av Atlantis och vad som egentligen hände både före och efter katastrofen.

Denna information är främst hämtad genom tidigare-liv regressioner och hypnos av flera olika personer, samt från det stora biblioteket i den andliga sfären.