Hem

Professor Vetenskapsman

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 150854, v3 - Status: normal.
är en sorts Vetenskapsman

Person med lång akademisk utbildning bakom sig. En professor befinner sig i det övre skiktet av den akademiska hierarkin.

Alias: professor

Paul Davies
Fysiker, Professor, Författare
Har skrivit ett stort antal böcker om fysik och kosmologi.
Michael B Sabom
Författare, Professor, Läkare
Peter Gärdenfors
Författare, Professor
Gärdenfors är prof. i kognitionsvetenskap vid Lunds univ. och skriver bl.a. böcker om minne, tänkande och intuition
Bodil Jönsson
Författare, Professor, Fysiker
Bodil Jönsson är fysiker och professor i rehabiliteringsteknik på Certec vid Lunds tekniska högskola.
Walter Burkert
Professor, Författare
Professor vid universitetet i Zürich.
Gertrude Schmeidler
Professor, Parapsykolog
Professor i psykologi
Owe Wikström
Professor, Författare
Författare och professor i religionspsykologi vid Uppsala universitet.
Leea Virtanen
Professor
David M. Jacobs
Professor
Historieprofessor på Temple University i U.S.A med intresse för U.F.O och abduktioner.
Erving Goffman
Sociolog, Professor
Erving Goffman är professor i sociologi.
Sune Sunesson
Professor
Professor i socialt arbete vid LUNDS UNIVERSITET, Socialhögskolan
Antonio Damasio
Författare, Professor
Damasio är professor i neurologi som bl.a. forskar kring syn, minne och språk
Charlotte Erlanson-Albertsson
Professor
Forskar bl.a. i hur fettrik kost påverkar hjärnan
John E Mack
Professor, Psykiater
Harvard-professorn i psykiatri som har ett stort intresse för och forskar i ämnet abduktion.
James Pennebaker
Psykolog, Professor
Har bland annat forskat i hur livskriser kan försämra hälsan.
Thomas Brante
Sociolog, Professor
Filosofie doktor och professor i sociologi vid Lunds universitet
Carl von Linné
Läkare, Botanist, Professor
fd. överläkare, ende svenske medlemmen i vetenskapsakademin i Berlin och professor i naturkunskap.
Michael A Persinger
Professor, Psykolog, Författare
Psykologiprofessor och chef över the Neuroscience Research Group på Laurentian University, Sudbury, Ontario i Kanada.
Alvin H. Lawson
Ufolog, Professor
Professor i engelska vid California State University i USA, med intresse för UFO:n.
Finn Sandberg
Professor
Författare till bland annat boken Fytoterapi.
Lars Bohlin
Professor
Professor i Farmakognosi.
Ron Westrum
Professor, Sociolog
Amerikansk sociolog med intresse för UFO och abduktion.
Michael Dummett
Författare, Professor
Professor och författare till flera böcker både om Tarot och filosofi.
Mose Hallamish
Författare, Professor
Professor i judisk mysticism.
David J. Hufford
Professor
Lars Bergström
Professor, Författare
Lars Bergström, prof. i praktisk fil., arbetar inom den analytiskt fil. traditionen (Oslo-skolan) och behandlar bl.a. moralfilosofi och samhällsvetenskapernas vet.teori
Knut A. Jacobsen
Professor, Författare
Elkhonon Goldberg
Författare, Professor
Goldberg är chef för Institute for Neuropsychology and Cognitive Performance i N.Y. och författare till studielitteratur om hjärnan och beteendevetenskap
Osho
Författare, Professor, Guru
Andlig vägledare som lämnade sin kropp 1990. Tidigare professor i filosofi.
Olle Holmberg
Professor, Författare
Litteraturprofessor, forskare och författare
Dan Larhammar
Professor
Professor i neurovetenskap vid Uppsala Universitet