Hem

Professor Vetenskapsman

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 150854, v3 - Status: normal.
är en sorts Vetenskapsman

Person med lång akademisk utbildning bakom sig. En professor befinner sig i det övre skiktet av den akademiska hierarkin.

Alias: professor

Paul Davies
Författare, Professor, Fysiker
Har skrivit ett stort antal böcker om fysik och kosmologi.
Michael B Sabom
Läkare, Professor, Författare
Peter Gärdenfors
Professor, Författare
Gärdenfors är prof. i kognitionsvetenskap vid Lunds univ. och skriver bl.a. böcker om minne, tänkande och intuition
Bodil Jönsson
Fysiker, Professor, Författare
Bodil Jönsson är fysiker och professor i rehabiliteringsteknik på Certec vid Lunds tekniska högskola.
Walter Burkert
Författare, Professor
Professor vid universitetet i Zürich.
Gertrude Schmeidler
Parapsykolog, Professor
Professor i psykologi
Owe Wikström
Författare, Professor
Författare och professor i religionspsykologi vid Uppsala universitet.
Leea Virtanen
Professor
David M. Jacobs
Professor
Historieprofessor på Temple University i U.S.A med intresse för U.F.O och abduktioner.
Erving Goffman
Professor, Sociolog
Erving Goffman är professor i sociologi.
Sune Sunesson
Professor
Professor i socialt arbete vid LUNDS UNIVERSITET, Socialhögskolan
Antonio Damasio
Professor, Författare
Damasio är professor i neurologi som bl.a. forskar kring syn, minne och språk
Charlotte Erlanson-Albertsson
Professor
Forskar bl.a. i hur fettrik kost påverkar hjärnan
John E Mack
Psykiater, Professor
Harvard-professorn i psykiatri som har ett stort intresse för och forskar i ämnet abduktion.
James Pennebaker
Professor, Psykolog
Har bland annat forskat i hur livskriser kan försämra hälsan.
Thomas Brante
Professor, Sociolog
Filosofie doktor och professor i sociologi vid Lunds universitet
Carl von Linné
Professor, Botanist, Läkare
fd. överläkare, ende svenske medlemmen i vetenskapsakademin i Berlin och professor i naturkunskap.
Michael A Persinger
Författare, Psykolog, Professor
Psykologiprofessor och chef över the Neuroscience Research Group på Laurentian University, Sudbury, Ontario i Kanada.
Alvin H. Lawson
Professor, Ufolog
Professor i engelska vid California State University i USA, med intresse för UFO:n.
Finn Sandberg
Professor
Författare till bland annat boken Fytoterapi.
Lars Bohlin
Professor
Professor i Farmakognosi.
Ron Westrum
Sociolog, Professor
Amerikansk sociolog med intresse för UFO och abduktion.
Michael Dummett
Professor, Författare
Professor och författare till flera böcker både om Tarot och filosofi.
Mose Hallamish
Professor, Författare
Professor i judisk mysticism.
David J. Hufford
Professor
Lars Bergström
Författare, Professor
Lars Bergström, prof. i praktisk fil., arbetar inom den analytiskt fil. traditionen (Oslo-skolan) och behandlar bl.a. moralfilosofi och samhällsvetenskapernas vet.teori
Knut A. Jacobsen
Författare, Professor
Elkhonon Goldberg
Professor, Författare
Goldberg är chef för Institute for Neuropsychology and Cognitive Performance i N.Y. och författare till studielitteratur om hjärnan och beteendevetenskap
Osho
Guru, Professor, Författare
Andlig vägledare som lämnade sin kropp 1990. Tidigare professor i filosofi.
Olle Holmberg
Författare, Professor
Litteraturprofessor, forskare och författare
Dan Larhammar
Professor
Professor i neurovetenskap vid Uppsala Universitet