Hem

David M. Jacobs ( 1942 - ) Professor

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 531706, v2 - Status: befäst.
är Professor
Start 1942
är medlem i The International Center for Abduction Research
plats Pennsylvania

Historieprofessor på Temple University i U.S.A med intresse för U.F.O och abduktioner.

Alias: david michael jacobs och jacobs, david michael

normal
Fotografi på David M Jacobs
David M. Jacobs.

David M Jacobs är historieprofessor på Temple University i USA. Hans specialområde är amerikansk historia och kultur i det tjugonde århundradet. Han är gift med Irene och tillsammans har de två barn. Jacobs blev intresserad av UFO-ämnet i mitten av 60-talet och har samlat in information om detta under en period av över 35 år. Han har sammanställt både forskningsdata och analytiska hypoteser.

År 1973 lade Jacobs fram sin doktorsavhandling som handlade om just UFO-fenomenet i USA. Under 20 års tid undervisade han i ämnet på universitetet. Det var – under denna tidsperiod – den enda kursen på den utbildningsnivån som fanns som behandlade UFO.

Sedan år 1973 har Jacobs fortsatt med att utforska ämnet UFO i allmänhet och ämnet abduktion i synnerhet, detta både professionellt och under sin fritid. Jacobs anses idag av många som en av de största abduktionsforskarna i världen. Han har både skrivit böcker, artiklar och uppsatser i ämnet. Jacobs har även agerat konsult åt många stora UFO-organisationer. Han har föreläst om UFO och abduktion på universitet och colleges runt om i USA. I sin forskning om abduktioner har han utfört över 750 hypnossessioner med över 125 abduktanter.

David Jacobs har samarbetat med den kände abduktionsforskaren Budd Hopkins. Tillsammans utformade de en undersökning som 5947 amerikaner deltog i (The Roper Organization poll). Syftet med undersökningen var att estimera hur många i befolkningen som kan ha blivit abdukterade. Resultatet redovisades 1992 i häftet ”Unusual Personal Experiences”.

Jacobs är en stor förespråkare för att man inom forskningen ska hålla sig till strikt vetenskaplig och etisk metodologi. Han har även ett intresse för hypnosmetoder som används inom abduktionsforskningen. Jacobs intresserar sig också för att abduktanter ska få tillgång till den professionella terapi som han anser att många av dem så väl behöver. På senare år har han också ägnat sig mycket åt att utarbeta metoder och tekniker som lämpar sig bra när terapeuter hypnotiserar och stöttar abduktanter.