Hem

Dan Larhammar ( 1956 - ) Professor

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 688828, v2 - Status: normal.
är Professor
Start 1956

Professor i neurovetenskap vid Uppsala Universitet

Alias: dan larhammar och larhammar

normal

Dan Larhammar är professor i molekylär cellbiologi vid institutionen för neurovetenskap vid Uppsala universitet.
Larhammar forskar på signalämnen och hormoner i hjärnan med särskild inriktning på farmakologi och evolution. Han är sedan 2007 ledamot av Kungliga Vetenskapsakademien.
Han är styrelsemedlem och f.d. ordförande i föreningen Vetenskap och Folkbildning, kritiker av pseudovetenskap där han främst granskat alternativmedicin och kreationism.
Larhammar har gjort sig känd som religionskritiker. Humanisterna utsåg honom till den första Hedenius-pristagaren, med motivering att han med skärpa och patos försvarat vetenskaplig kunskap, rationalism och humanism.