Hem

Kreationism Lära

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 197, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: Runar
Denna text är importerad från /old/psi/kreationism.html
är Lära

Utgår från att bibeln har den korrekta versionen av världens skapande. Motsätter sig Big Bang.

Alias: intelligent design och kreationism

normal

Kreationism - "intelligent design"

Kreationismen är läran att allt levande kommit till genom gudomlig kraft.

Kreationism är inte en vetenskap - det är en trosuppfattning. Här ingår uppfattningen att ingenting levande kan ha tillkommit gradvis, genom evolution, utan att allt måste ha en designer - Gud.

Darwin gjorde på sin tid vad han kunde för att motbevisa läran. Idag växer den fram i ny version och med stor kraft i framför allt USA. Här har den ett nytt namn Intelligent design, men budskapet är detsamma. Krafter vill nu införa detta ämne i skolundervisningen, parallellt med biologi- och evolutionsundervisning.