Hem

Paranormal.se

Uppslagsverk för paranormala fenomen


Vetenskap och Folkbildning Skeptikerorganisation

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 1257, v2 - Status: normal.
Denna text är importerad från /old/group/vof.html
är Skeptikerorganisation
plats Sverige

Föreningen som har till uppgift att främja folkbildning om vetenskapens metoder och resultat.

Alias: vetenskap och folkbildning och vof

Detta är uppslagsordet för Vetenskap och Folkbildning. Paranormal.se representerar inte denna grupp / Skeptikerorganisation.

Besök

Vetenskap och Folkbildning

http://www.folkvett.nu

normal

Se deras hemsida.

Ur stadgarna: Föreningen Vetenskap och Folkbildning har till uppgift att främja folkbildning om vetenskapens metoder och resultat. Särskilt tar föreningen som sin uppgift att i en fri opinionsbildning bekämpa de felaktiga föreställningar som förekommer i frågor som kan avgöras vetenskapligt. En viktig del av den vetenskapliga folkbildningen är att klargöra vilka frågor som kan respektive inte kan avgöras med vetenskapliga medel.

Numera finns i vårt land en skeptikerorganisation som går under den anspråksfulla benämningen Vetenskap och Folkbildning (VoF).

Organisationen utser varje år årets folkbildare och årets förvillare.

I år utsågs fysikern högskolelektor Jens Tellefsen till förvillaren för att han i olika sammanhang har visat en positiv inställning till den andliga dimensionen i tillvaron och till paranormala fenomen.

Hans intresse för dessa områden tillhör hans privata sfär och har inte något med hans yrkesroll som en högst kompetent fysiker att göra.

I en demokrati har var och en rätt att ha åsikter om olika ting och även rätt att framföra dem.

Jens Tellefsen är emellertid i gott sällskap beträffande nämnda intresseområden.

Albert Einstein, den moderna fysikens portalgestalt, hade ett omtalat intresse för paranormala fenomen. Han tyckte till exempel att slagrutefenomenet var så intressant och viktigt att utforska att pengar borde satsas på området.

Sven Ove Hansson och hans gelikar inom VoF anser sig veta bättre; för dem existerar inte slagrutefenomenet!

Nobelpristagaren Charles Richet undersökte medialt begåvade personer och blev övertygad om att ESP existerade.

Nobelpristagaren i fysik Brian Josephson har gjort strikta undersökningar av olika slags psi-fenomen.

Nobelpristagaren och neurofysiologen Sir John Eccles förnekade att medvetandet kunde reduceras till rent fysikaliska processer i hjärnan; han var övertygad om att människan har en ande eller själ.

Jens Tellefsens åsikter ligger i linje med och korresponderar väl med nämnda forskares tankar. Enligt VoF borde dessa vetenskapsmän också tillhöra kategorin förvillare.

Jag tycker uppriktigt sagt att VoF:s utmärkelse årets förvillare är något urbota dumt, och snudd på ärekränkning.

Inom VoF har man nått ett intellektuellt lågvattenmärke, ja, frågan är om de inte har hamnat en bit under det.

Titel: Årets förvillare

Föreningen Vetenskap och Folkbildning, vars medlemmar är skeptiker, utsåg för 1993 Sassa Åkervall till årets förvillare för sin förmåga att kombinera dålig underhållning med vilseledande påståenden om naturen och universum. Hon har lett en serie program om det övernaturliga i TV3, bland annat, i februari i år, ett ytterst intressant program om Nils-Olof Jacobsons och Jens Tellefsens prisbelönta undersökning av psi-spåret, som upptäcktes av Göte Andersson.