Hem

Brian Josephson Fysiker

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 1401, v2 - Status: normal.
Denna text är importerad från /old/person/josephson_b.html
är Fysiker

Nobelpristagare i fysik 1973, endast 33 år gammal.

Alias: brian josephson, josephson, brian och professor brian josephson

normal

Titel: Professor Brian Josephson

Urkälla: Journal of Scientific Exploration, nr 4, 1992, och The Independent Magazine, 14, november 1992

Brian Josephson vid Cavendish-laboratorierna i Cambridge, England, fick nobelpriset i fysik 1973, vid 33 års ålder. Han har sedan dess odlat den sanningssökande sidan av sin personlighet. Han läser österländsk filosofi, framförallt vedaskrifterna, utöver transcendental meditation och intresserar sig för parapsykologi.

I ett kritiskt uttalande mot utnämningen av skeptikern Nicholas Humphrey till forskardocent i parapsykologi säger Josephson bland annat att han är intresserad av att införa medvetandet i fysiken. Medvetandet, förklarar han, är något som skapar ordning - och det finns fler orsaker till ordning än vi känner till. Man kan inte förstå vad som sker i naturen om man inte antar att de ting som finns är förenade med varandra i en meningsfull ordning.


normal

Nobelpristagaren Brian Josephson är en av dem som framhållit de likheter som finns mellan kvantfysikens världsbild och mystiken Dammann trattar honom på universitetet i Cambridge. Josephson understryker att en helhetsuppfattning av verkligheten kräver två saker: logiskt tänkande och inlevelse. Man måste kunna nå ut över den logiska tanken i en intuitiv upplevelse.

Josephson har en psyko-fysisk syn på verklighen, menar att den har en mental karaktär Han håller inte med dem som säger att universum bara finns i vårt medvetande, men anser att själva tankeprocessen har kännetecken som också finns i kvantfysiken och att materien bör uppfattas som en form av mentala föreställningar

Erik Damman frågar Brian Josephson, som håller på med meditation, om det är svårt att bli erkänd Som fysiker när man har de åsikter och intressen som han har Ja, det tror jag, svarar Josephson, men eftersom jag har ett nobelpris, har jag fått en viss immunitet mot sådant tryck.