Hem

Erik Dammann Person

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 1518, v1 - Status: normal.
Denna text är importerad från /old/person/dammann_e.html
är Person

Alias: dammann, erik

normal

Den kände idealisten lade tillfälligt ned allt sitt angelägna arbete för att i stället ta reda på sanningen om människan och universum. Framför allt ville han ha svar på frågan om människan har en fri vilja. Har hon inte det, då är kanske all opinionsbildning meningslös.

Erik Damman är en förträftlig norrman som är mest kand för sin bok Framtiden i våra händer och för att han drivit igång organisationen med samma namn. Han har i årtionden varit starkt engagerad i frågan hur vi skall leva på ett miljövänligt och solidariskt sätt. 1982 fick han och hans organisation The Right Livelihood Award (alternativa nobelpriset).

Hela tiden har han burit på de stora frågorna vad är sanningen om människan och verkligheten och vad är livets mening men inte haft tid att fördjupa sig i dem. Men i mitten av 80-talet kände han att han måste låta allt annat arbete vänta och söka sanningen!

Han började läsa, fundera och ställa sig frågor, och han gav sig ut på en sökarresa, med anteckningsblock och bandspelare, till England och USA för att intervjua forskare och tänkare som hade något av intresse att säga. Det synliga resultatet blev en bok på 384 sidor med titeln Bak tid og rom.