Hem

Sven Magnusson ( 1930 - 2008 ) Person

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 1423, v10 - Status: normal.
Försteredaktör: Jonas
Denna text är importerad från /old/person/magnusson_s.html
är Person
Start 1930
Slut 2008

Tidskriftsmakare, hemsidesmakare, skribent, sanningssökare som ville förena öppenhet med kritiskt ifrågasättande.

Alias: magnusson, sven och sven magnusson

normal

Skapare och redaktör till Tidningen Sökaren.

Sven Magnusson (SM) är öppen men kritisk. Alla möjliga ämnen tags upp på ett öppet och seriöst sätt. Kritiker får komma till tals och tidningen har haft spännande debatter på olika områden.

I Sökaren nr 4, 1992 redogör SM för sin egen åsikt om ett flertal ämnen. Jag kortar ner denna artikel så långt som möjligt:


AstrologiJag känner mig skeptisk till stjärntydarkonsten, men tycker att mer forskning behövs.
BermudatriangelnFenomenet Bermudatrianglen tycks vara ett påhitt av oseriösa skribenter.
BiorytmläranDet är fel att hänvisa till enstaka fall, som tycks ge stöd åt läran. Man måste ha ett stort material och göra statistik på det.
Bön... Ofta tycks förstås bön inte ge något resultat alls. Själv ber jag.
CirklarVissa ansträngningar görs att lösa gåtan genom observationer vid engelska sädesfält - hittills utan avgörande framgång.
EldvandringJag tror att mind over matter ibland kan vara en faktor. Men om det verkligen är så, vet jag inte.
ESPFenomenets existens kan enligt min mening inte betvivlas. Men ännu har bevis, som alla måste acceptera, inte lagts fram.
EvolutionsläranMan kan säga att universum tycks ha intelligens...
Fenomenet den hundrade apanAtt fenomenet inte existerar har visats av forskaren Ron Amundsen på Hawaii, vilken gick till Watsons källor, där stöd för tesen saknas.
Uri GellerHar sannolikt visat upp äkta paranormala fenomen.
GrafologinDirekt vetenskapligt stöd för grafologin känner jag inte till.
GudJag har en agnostisk syn i botten.
HypnosOfta fabulerar en hypnotiserad, det vet man.
KristendomenJag räknar mig inte som kristen och är inte medlem i Svenska kyrkan.
Loch Ness-odjuretDen trevliga varelsen kan existera. Men trots stort intresse från entusiaster föreligger såvitt jag vet inga definitiva bevis för Nessies existens.
MagiPsykisk kraft kan riktas mot organisk och oorganisk materia för att uppnå vissa mål. Rapporter om lyckad vit och svart magi finns. Magi påminner naturligtvis om bön.
MeditationJag tycker meditation är tråkigt, och jag mediterar inte, men jag har en gång lärt mig TM-metoden. Säkert kan meditation vara bra för en del.
Transkommunikation... tror jag ofta är paranormala.
New AgeJag tycker bra om New Age-rörelsen så som jag uppfattar den, med inslag som en holistisk världsbild, synenkärleken som den nya tidens energi, positivt tänkande, intresse för inre personlig utveckling, parapsykologi, nyandlighet och vegetarisk kost. En del kritiker ger en negativ bild av New Age-rörelsen som okritisk, flummig, och sådana inslag finns, men de hör inte till min uppfattning om Nya tidsåldern i positiv mening.
Nära-döden-upplevelserAtt människor, som utifrån sett är medvetslösa, i dödens närhet har iakttagit vad som skett utanför deras kropp, till exempel i ett operationsrum, kan knappast betvivlas.
Reinkarnation... Dessa fall, som tyder på återfödelse, är ännu oförklarade. Mer forskning behövs, men en säker bedömning verkar avlägsen.
Se i kristallkula... om det är någon slags verklighet i det förgångna, nuet eller framtiden, vet jag inte.
Slagrutan... är sannolikt ett äkta paranormalt fenomen.
TranstalFenomenet tycks inte ha något med en andevärld att göra...
UFOsDet finns en rad märkliga fall, där det mycket väl kan röra sig om farkoster från världsrymden. Men ingenting är bevisat, och mer forskning behövs. En rad olika hypoteser finns.
VegetarismJag är lakto-ovo-vegetarian.
VivisektionJag tycker att plågsamma experimentdjur skall minskas till ett absolut minimum för att så snart som möjligt helt upphöra.