Hem

Den hundrade apan

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 415, v2 - Status: normal.
Denna text är importerad från /old/psi/hundrade_apan.html
är en sorts Fenomen

Tveksamt fenomen.

Alias: fenomenet den hundrade apan och hundrade apan fenomentet

normal

En tidskrift berättar om engelsmannen Palden Jenkins och the monkey people, som samlat människor i Hundrade Apan-läger för att påverka världen i positiv riktning. Det hänvisas till att japanska forskare under en studie av apor upptäckte att när en grupp apor började tvätta sina potatisar, innan de åt dem -- vilket ingen av den gjort förut -- så spred sig detta beteende till andra apor, även på andra öar, utan förbindelse med de första. Det är författaren Lyall Watson som berättar detta i Lifetide, och han gör gällande att när tillräckligt många individer inser en sak, så sprider sig insikten till andra individer (på ett omedvetet plan). När den hundrade apan fått insikten, sker spridningen.

Antalet hundra är symboliskt.

Men fenomenet den hundrade apan existerar inte. En forskare vid Hawaiis universitet, Ron Amundson, visade redan 1985 genom att studera de källor, som Watson stödde sig på, att dennes slutsatser var ogrundade. Watson erkände sedan att den hundrade apan var en metafor (bild) som han använt i sitt resonemang och att nagra strikt vetenskapliga belägg för fenomenet inte fanns. Watson medger att det rör sig om mycket magra bevis och en hel del hörsägen.

Amundsons artikel infördes i Sökaren nr 1, 1986. Watsons synpunkter refererades i nr 8, 1987.

New Age-idealister kan säkert hitta sin inspiration nagon annanstans.