Hem

Tidskrift Media, Conceptual Work Series

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 375, v5 - Status: normal.
Försteredaktör: Aguanna
Denna text är importerad från /old/psi/tidskrifter.html
är en sorts Media och Conceptual Work Series

En tryckt publicerad information som sammanfattar fakta eller teorier om olika ämnen. Såväl nyheter som specifika ämnen.

Alias: magazin, periodica och tidskrift

New Age Journal
Tidskrift
Tidskriften Gränsöverskridaren
Tidskrift
Tidskrift från Nätverket för Gränsöverskridande Vetenskap
Skeptical Inquirer
Tidskrift
Är en amerikansk tidskrift som ges ut av CSICOP sex nummer per år.
Parapsykologiska Notiser och Nyheter
Tidskrift
SPF:s egna tidning.
The Herbalist
Tidskrift
Newsletter of the Canadian Herbal Research Society.
Illustrerad vetenskap
Tidskrift
Intressant tidning om vetenskap och forskning som jag alltid finner enormt fascinerande att bläddra i varje gång jag är hos doktorn.
Encounters Magazine
Tidskrift
Brittisk tidning om det paranormala.
OMNI
Tidskrift
Tidning om det paranormala.
Anti-Krist
Tidskrift
En tidning med satanistiskt material
Trolltrumman
Tidskrift
Trolltrumman är en gemensam plattform för information, artiklar och utbyte av tankar och idéer om jordreligioner/nyhedendom.
tidskriften Theta
Tidskrift
en amerikansk parapsykologisk tidskrift, som ägnas åt forskning kring döden
Ni Heimer
Tidskrift
Vølse - Organet for hedensk Sæd
Tidskrift
Pentagram
Tidskrift
En numera nerlagd tidskrift om ockultism, new age mm.
Green Egg Magazine
Tidskrift
Publicerades av The Church of All Worlds åren 1968-2001.
Reclaiming Quarterly
Tidskrift
Behandlar magisk aktivism. Organ för Reclaiming, utkommer med fyra nummer om året.
Fate
Tidskrift
En ding ding värld
Tidskrift
Athanor
Tidskrift
Passagens Det okända
Tidskrift
Värld och Vetande
Tidskrift
Utan Gräns
Tidskrift
Tidskrift som numer är nerlagd.
UFO-Aktuellt
UFO-media, Tidskrift
Tidskriften är organ för Riksorganisationen UFO-Sverige.
Teosofiskt Forum
Tidskrift
Stjärnfall
Tidskrift
En liten tidskrift för medvetandehöjning och andligt uppvaknande.
Spektra
Tidskrift
Tidningen Sökaren
Tidskrift
en oberoende tidskrift för livssynsfrågor
PSSPR
Tidskrift
Tidskrift från Svenska Sällskapet för parapsykologisk forskning
Polstjärnan
Tidskrift
Ljusåret
Tidskrift
Tidningen som förmedlar att genom kärleksfullt samarbete kan vi alla få vad vi behöver - i rätt tid, på rätt plats och till gagn för alla och att varje människa har en källa av ljus inom sig.
Frontier Perspectives
Tidskrift
Alphaomega
Tidskrift
Är en New Age tidning som behandlar den Nya Tidens Medvetande och Vetenskap.
Graal - de sökande människornas tidskrift
Tidskrift
Speciellt inriktad på livsåskådningsfrågor
Luce e Ombra
Tidskrift
Subtle Energies
Tidskrift
Utges av The International Society for the Study of Subtle Energies and Energy Medicine (ISSSEEM). En tidskrift som sannolikt kommer att bli allt mer betydelsefull i framtiden.
Tidskriften Nätverkaren
Tidskrift
Ej periodiskt husorgan för NGV.
Transkommunikation
Tidskrift
En tyskspråkig tidskrift, som behandlar påstådd kommunikation med 'andra sidan' via elektroniska medier såsom radio, tv, dator, telefon och bandspelare. Den redovisar i 2 nr per år fortlöpande det som händer inom denna forskning. Utgivare: Gesellschaft für Psychobiophysik e V, Eichendorffstrasse 19, 6500 Mainz.
EJAP
Tidskrift
Elektronisk tidskrift för paranormala fenomen.
Energivågen
Tidskrift
Resursguide i en ny tid
Nexus
Tidskrift
En tidning för hela samband
Fortean Times
Tidskrift
Termen forteana är uppkallad efter Charles Fort, en herre som i början av nittonhundratalet ägnade sitt liv åt att studera märkliga fenomen. Forteana är en rätt allmän term för allt som inte kan förklaras med den moderna vetenskapen, fenomen som ännu inte har fått någon förklaring, eller saker som bara är udda. Som exempel kan man nämna UFOs, storsjöodjuret, gråtande Marior, tvåhövdade kalvar och telepati. Den engelska tidningen Fortean Times startades 1973 med målet att fortsätta Forts livsverk.
Zodiak a Vision HB
Tidskrift
Research in Parapsychology
Tidskrift
Parapsykologisk tidskrift
the Chicago Tribune
Tidskrift
An Tríbhís Mhór - A Quarterly Journal of Celtic Spirituality
Tidskrift
Publiceras av IMBAS. Utkommer med fyra nummer per år.
Cup of Wonder
Tidskrift
Årligen utkommande publikation om paganism och afrikanska diasporatraditioner. Fokus vilar på rekonstruktionism, men artiklar om modern magi förekommer också.
Time
Tidskrift
Amerikansk veckotidskrift.
Kvaser
Tidskrift
Tidskrift för nordisk sed, myt och tradition.
Expressen
Dagstidning
Större svensk kvällstidning
Le Voile d'Isis
Tidskrift
Ockult tidskrift grundad av Papus.
Nuada
Tidskrift
Engelskt Wicker Man fanzine av Gail Ashurst.
Fnysik
Tidskrift
Fnysik är ett forum för diskussioner av fenomen i utkanten av eller utanför etablerade paradigm, utgiven av Organisationen för ny fysik.
Runt Merlins Bord
Tidskrift
En tidskrift kopplad till SOL
Aftonbladet
Dagstidning
En av de större svenska kvällstidningarna.
Subtle Energies & Energy Medicine
Tidskrift
An Interdisciplinary Journal of Energetic and Informational Interactions
Leva
Tidskrift
Tidning som på ett förhållandevis lättsamt sätt behandlar ämnen som personlig utveckling, andlig utveckling, hälsa, alternativa terapier med mera.
Times Online
Webbplats, Tidskrift
The Best of the Times and The Sunday Times, in real time
La Lumiére
Tidskrift
Fransk tidning på 1800-talet med spiritualistisk inriktning.
China Reconstructs
Tidskrift
This international propaganda magazine was a means of publicising the "Cultural Revolution" to the world.
Svenska kyrkans tidning
Tidskrift
Ceylon Medical Journal
Tidskrift
Meddelanden från Sällskapet för parapsykologisk forskning
Tidskrift
Color research and application
Tidskrift
A journal about Color research and application reports on the science, technology, and application of color in business, art, design, education, and industry.
JSPR
Vetenskaplig tidskrift
En av de äldsta parapsykologiska tidskrifterna
Science
Vetenskaplig tidskrift
Vetenskapligt inriktad tidskrift.
EHE - Exceptional Human Experience
Vetenskaplig tidskrift
JSE
Vetenskaplig tidskrift
Contains information about the journal and about the Society for Scientific Exploration. The scope of this journal is broader than just parapsychology.
Journal of Parapsychology (JP)
Vetenskaplig tidskrift
Journal of Consciousness Studies
Vetenskaplig tidskrift
Brazilian Review of Parapsychology
Vetenskaplig tidskrift
The Journal of Parapsychology
Vetenskaplig tidskrift
Contains abstracts of past issues, subscription information and will later provide links to information about the Institute of Parapsychology.
Zeitschrift fuer Parapsychologie und Grenzgebiete der Psychologie
Vetenskaplig tidskrift
European Journal of Parapsychology
Vetenskaplig tidskrift
Nature
Vetenskaplig tidskrift
En vetenskaplig tidning som publicerar forskarnas senaste rön. Mycket seriös, ickepopulärvetenskaplig tidning.
Forskning & Medicin
Vetenskaplig tidskrift
Tidskrift om forskningsrön inom medicin
Behavioral and brain sciences
Vetenskaplig tidskrift
An International Journal of Current Research and Theory with Open Peer Commentary
Borås Tidning
Dagstidning
Lokal tidning
Human Behavior
Vetenskaplig tidskrift
Läkartidskrift
Journal of the American Society for Psychical Research
Vetenskaplig tidskrift
Medicinsk Vetenskap - vid Karolinska Institutet
Vetenskaplig tidskrift
Tidskrift om nya forskningsrön inom medicinen
Journal of Safety Research
Vetenskaplig tidskrift
Läkartidskrift
Bulletin de l'association des mathématiciens du Québec
Vetenskaplig tidskrift
Tidskrift för Association des Mathématiciens du Québec.
Dagens Nyheter
Dagstidning
Välkänd svensk morgontidning.
MUFON UFO Journal
UFO-media, Tidskrift
Myfon är ett nätverk för ufo intresserade. Nätverket har även en egen tidning som heter Ufo Journal.
NIVFO-bulletin
Tidskrift
Den norska skeptikertidningen, ISSN 0800-0360.
SPF information
Tidskrift
Nyhetsbrev från SPF
normal

Parapsykologi

Flera av länkarna går direkt till tidskrifternas egna hemsidor. Sammanställningen utgick från Parapsychology Sources Research Journals on the Web


Articles on-line in Portuguese and News.
Tidskriften ges ut av Koestler Chair, Department of Psychology, University of Edinburgh, 7 George Square, Edinburgh, EH8 9JZ, Skottland. ISSN 0168-7263. Redaktör: professor Robert Morris, innehavare av lärostolen. Denna lärostol är det kanske viktigaste forskningscentrat i Europa.
Contains subscription information and a link to the Edinburgh Parapsychology Unit.
Contains abstracts of past issues, subscription information and will later provide links to information about the Institute of Parapsychology.
Contains information about the journal and about the Society for Scientific Exploration. The scope of this journal is broader than just parapsychology.
Gives details of its history and conception and abstracts of recent issues. In Italian, but English version to come later.
Svenska sällskapets tidskrift, heter Aktuell Parapsykologi på svenska.
Includes abstracts of past issues.
Utges av The International Society for the Study of Subtle Energies and Energy Medicine (ISSSEEM). En tidskrift som sannolikt kommer att bli allt mer betydelsefull i framtiden. Adress: 356 Goldco Circle, Golden, CO 80403, USA. Internet: http://vitalenergy.com/issseem. E-mail: 74040.1273@compuserve.com.
En tyskspråkig tidskrift, som behandlar påstådd kommunikation med 'andra sidan' via elektroniska medier såsom radio, tv, dator, telefon och bandspelare. Den redovisar i 2 nr per år fortlöpande det som händer inom denna forskning. Utgivare: Gesellschaft für Psychobiophysik e V, Eichendorffstrasse 19, 6500 Mainz.
Det finns en elektronisk tidning för anomala fenomen. Adress: http://www.psy.uva.nl/eJAP, eller http://macwww.psy.uva.nl/eJAP/. E-mail eJAP@psy.uva.nl.
normal

Övrigt

Tack till Eva-Lena Rosencrantz för hennes sida om Personlig och andlig utveckling och AJKON för deras sida om tidningar och tidskrifter.

  • Externt: Alfaomega - tidningen för Nya Tidens Medvetande och Vetenskap. Tanken med tidningen är att vara ett fritt forum för nya och gamla ideér och tankar om den nya tiden och Jordens ingång i ett större mer allomfattande medvetande, själens medvetandeutveckling m.m. Ring Christina Klint för mer info 08-33 07 71 eller skicka ett mail.
  • Externt: Energivågen - Resursguide i en ny tid (Energica förlag)

"Box 8
794 21 ORSA
Tfn: 0250-427 52"
"Astreav.5
18131 Lidingö
Tfn: 08-7670573" Speciellt inriktad på livsåskådningsfrågor.
"Drottningg.102
11160 Stockholm
Tfn: 08-111781"
"Pl 5018
711 98 RAMSBERG
Tfn: 0581-66 03 27"
"Heleneborgsgatan 15 B
117 31 STOCKHOLM
Tfn: 08-429 81 51 (eller Leif Linder: 08- 645 52 28)"