Hem

Journal of Consciousness Studies Vetenskaplig tidskrift

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 1317, v1 - Status: normal.
Denna text är importerad från /old/periodica/journal/consciousness_studies.html
är Vetenskaplig tidskrift

Alias: journal of consciousness studies

normal

Tidskriften är organ för Society for Scientific Exploration som öppet och kritiskt intresserar sig för forskningen vid vetenskapens frontlinjer, både parapsykologi, biomagnetism, kosmologi, ufologi mm. Tidskriften publiceras fyra gånger om året. Adress: P O Box 5848, Stanford, CA 94309-5848. Internet: http://www.jse.com. E-mail: sims@jse.com.

Denna tidskrift är en ny, tvärvetenskaplig tidskrift som behandlar 'controversies in science & the humanities' med 2 nr/år. I redaktörens introduktion i första numret behandlas 'psykologi, neurofysiologi och the 'Hard Problems', 'Non Reductionist Approaches', och 'A New Epistemology?' samt 'Ethical, Spiritual and Social Issues.' Varje nummer består av tre delar: en teoretisk del, en empirisk-experimentell och en med åsikter, bokanmälningar, intervjuer och tillkännagivanden. Medverkar i forsta numret gör bl a John Beloff, parapsykolog i Edinburgh, Benjamin Libet, fysiolog i USA om sambandet hjärna-medvetande. Intervjuas gör bl a Roger Penrose. Redaktör är professor J A Goguen, Oxford University Computing Laboratory, Wolfson Building, Parks Road, Oxford OXI 3QD, UK.