Hem

Forskning & Medicin Vetenskaplig tidskrift

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 677592, v2 - Status: normal.
är Vetenskaplig tidskrift
Behandlar Fysisk hälsa, Psykiska sjukdomar och Psykisk hälsa

Adress:
Vetenskapsrådet
103 78   Stockholm
Telefon:
08-546 44 000

Tidskrift om forskningsrön inom medicin

Alias: forskning & medicin och forskning och medicin

normal

Forskning & Medicin ges ut av Vetenskapsrådet tillsammans med de medicinska fakulteterna vid universiteten i Sverige.
Utgivning 4 ggr/år.
Hemsida: http://www.vr.se/forskningmedicin