Hem

Psykisk sjukdom Sjukdom

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 148473, v7 - Status: normal.
Försteredaktör: HexDoktor
är en sorts Sjukdom

Psykiskt eller beteendemässigt besvär, allvarligt nog för att dess symptom ska hindra personen från att fungera inom viktiga områden.

Alias: galenskap, mentalsjukdom, psykisk sjukdom, psykisk störning, sinnessjukdom och vansinne

normal

Psykisk sjukdom är ett begrepp för tillstånd i hjärnan som gör att en person på ett eller annat sätt inte kan fungera i mänsklig gemenskap.

Vad som är psykiskt sjukt är ofta svårdefinierat. Att se syner betecknas ofta som psykiskt sjukt - men profeterna i Bibeln, var de psykiskt sjuka?!
Än idag har människor syner ofta av religiöst slag, s.k. uppenbarelser.

Upplevelser som avviker från det normala behöver alls inte tyda på psykisk sjukdom. Man vet idag att t.ex. dyslektiker har lätt för ut-ur-kroppen-upplevelser; de har visserligen en mindre medfödd skada i hjärnan, men är inte psykiskt sjuka.

Andra symptom som ångest eller rädslor kan både stå för psykisk hälsa - som normala reaktioner på t.ex. fara - eller psykisk sjukdom, då symptomen finns där utan orsak.

Psykoser, neuroser, utvecklingsstörning och vissa hjärnskador går idag under beteckningen psykisk sjukdom. Alla har ju relation till hjärnans funktioner och hos den psykiskt sjuke har något hänt (eller är medfött), så att vissa företeelser förstärks medan andra försvagas.

Under de senaste åren har de psykiatriska diagnoserna tredubblats, men en del som tidigare klassats som psykisk sjukdom går nu under beteckningen Psykisk störning.

Svårt psykiskt sjuka lever helt avskärmade i sin egen värld, men gränsen mellan friskt och sjukt är ofta flytande. Olika samhällen och kulturer har dessutom varierande syn på när ett friskt tillstånd ska sägas övergå i sjukt.

normal

Hjärnans ämnesomsättning spelar roll för uppkomsten av psykisk störning.
Hit hör bl.a. kemiska ämnen som signalsubstanser och hormoner.
Läkemedel används därför tillsammans med psykoterapi vid behandling.

Personligheten bidrar för uppkomst av störning. Tillstånd som ångest, hypokondri och fobier uppkommer snarast som följd av faktorer i personligheten.

Människor med neurasteniska drag blir lätt trötta, saknar energi och är lättretliga. Dessa drabbas lättare av depression när de utsätts för psykisk påfrestning.

Likså kan människor med s.k. cyklotym personlighet med stora svängningar i stämningsläget utveckla mano-depressiv psykos om de utsätts för starka psykiska påfrestningar.

Det är dock först när verklighetsuppfattningen blir svårt störd och uppträdandet blir märkbart egendomligt (och börjar medföra risk för eget eller andras liv) som man talar om psykos (i.st.f. neuros).

normal

Förteckning

Störningar som upptäcks hos barn och ungdomar

Substansrelaterade

Schizofreni och andra psykotiska syndrom

Maladaptiva stressreaktioner

Konfusioner, demens m.m.

Ätstörningar

Ångestsyndrom

Förstämningssyndrom

Somatoforma syndrom