Hem

Vansinnets Historia Facklitteratur

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 474260, v2 - Status: normal.
är Facklitteratur
Behandlar Michel Foucault och Psykiska sjukdomar
Publicerad år 1972
ISBN 91 7924 0097
sidantal 306
Av Sune Sunesson
Publicerad av Arkiv Förlag

Om Michel Foucaults arbeten och utveckling inom sin forskning om vansinnets historia

Alias: vansinnets historia

normal

Baksidetext

Michel Foucault är en central gestalt i den europeiska intellektuella diskussionen genom sina framställningar av vansinnets, fängelsets och sexualitetens historia. Han första stora arbete var just Vansinnets Historia som här utges i ny upplaga.

Foucault vill visa hur uppfattningen om vansinne och vad som är normalt beteende har förändrats över tiden liksom samhällets sätt att hantera vansinnet i olika institutioner. Foucault sammanbinder dessa förändringar med de grundläggande civilisationsuppfattningar som format det europeiska tänkandet sedan medeltiden.

I denna nya utgåva ger Sune Sunesson en insiktsfull presentation av Foucaults arbeten och utveckling.