Hem

Ljusväsen Ickefysisk livsform

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 45955, v10 - Status: normal.
Försteredaktör: Rowena
är en sorts Ickefysisk livsform , Upplevbart och Trobart

En livsform som tolkas som god av de allra flesta. Sägs ofta arbeta för Gud, sprida ljus, kärlek, förståelse etc.

Alias: andliga ljushjälpare, gestalt, ljusgestalt och ljusväsen

normal

Den ljusa gestalten är alltid något som upplevs som en avgränsad gestalt i rummet, som oftast lyser svagt. Den uppfattas inte ha vingar, och bör inte blandas ihop med begreppet ängel, även om de går att blanda ihop begreppsmässigt, när man talar om dem.

Det kanske mest utmärkande med den här gestalten är att det alltid är fråga om en konkret upplevelse av något som man sett med ögat, och upplevt som en god och välsignande tingest.

Den har ingen speciell mytbildning, och den ser ganska anspråkslös ut, bedjande och inte påträngande. Det är viktigt att påpeka att dess substans uppfattas endast som ljus som finns och står stilla där i rummet, begränsat till en gestalt. Det är inte fråga om ljussken eller strålar.

Den kan uppfattas ha såväl manligt som kvinnligt kön. En kristen människa skulle kanske säga 'herren', och i något sammanhang har den benämnts 'vita frun'.