Hem

Michel Foucault ( 1926 - 1984 ) Filosof, Sociolog

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 474253, v2 - Status: normal.
är Filosof och Sociolog
Start 1926
Slut 1984

Filosof och sociolog som forskat i vansinnets historia

Alias: foucault michel och michel foucault

normal

Lite om Foucaults arbeten

Michel Foucault var en fransk filosof, professor vid Clermont-Ferrand, Paris- Vincennes och från 1970 professor i idéhistoria vid Collége de France. foucault trädde på allvar fram i offentlighetens ljus under 1960-talet, vid en tidpunkt som präglades av uppbrott i fransk filosofisk och humanvetenskaplig tradition. I grund och botten handlade det om ett uppbrott från det moderna tänkandet, vars trådar kan ledas tillbaka till upplysningstiden med filosofen Kant som ett ypperligt exempel. Detta tänkande antar att det á prioriti existerar en autonom, fri individ. Det är, fastslog Foucault, ett antagande som måste överges.

Människan är bara ett nyare påfund, proklamerade Foucault. Hon utgör bara ett obetydligt veck i vårt vetande och är dömd att . Hans uppgift var därefter att utreda hur denna idé om det moderna subjektet hade uppstått.I Folie et déraison: historie de la folie à l'age classique (1961) uppfattas humanvetenskapernas historia som en spegelbild av vansinnets historia. Naissance de la clinque (1963) analyserar läkarvetenskaplig diskursivitet, dess inflytande på klinisk praxis och på vår uppfattning om den normala och friska individen. Temat i Les mots et les choses (1965) och L'archeologie du savior (1969) har utvidgats till att gälla hela det humanveteskapliga området. Foucault utvecklar sin egen särpräglade arkeologi för moderna humanvetenskaper.