Hem

Sociologiskt Lexikon Lexikon

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 474269, v1 - Status: normal.
är Lexikon
Behandlar Sociologi
Publicerad år 1998
ISBN 91-27-07679-2
sidantal 363
Av Thomas Brante , Olav Korsnes och Heine Andersen
Publicerad av Natur och Kultur

Alias: sociologiskt lexikon

normal

Sociologi är studiet av det moderna samhället, men sociologins resonemang och begreppsapparat är i viss mån allmän egendom. Sociologi är både ett universitetsämne med egna traditioner och en egen begreppsapparat, och mer generell kunskap om och insikt i samhälleliga förhållanden.

Som ämne omfattar sociologin ett brett område med många teoretiska och metodologiska infallsvinklar. Sociologiskt lexikon är tänkt som ett svar på behovet av en klargörande och precis begreppsapparat. Uppslagsorden rymmer fackdisciplinens begrepp, teorier, metoder, studieområden och riktningar, samt kortfattade porträtt av de viktigaste klassikerna.

Lexikonet riktar sig primärt till studenter i sociologi och andra samhällsämnen men också till forskare och föreläsare, utexaminerade sociologer och alla andra med ett aktivt förhållande till dagens samhälle - journalister, politiker, människor inom offentlig administration och näringsliv, lärare och den intresserade allmänheten.

Sociologiskt lexikon är det första i sitt slag i Norden och utkommer samtidigt i Sverige, Norge och Danmark. Alla artiklar är speciellt skrivna för denna utgåva av svenska, norska och danska sociologer.

Redaktörer:

Thomas Brante, professor vid sociologiska institutionen, Lunds universitet.

Heine Andersen, docent vid Sociologisk Institut, Köpenhavns Universitet.

Olav Korsnes, försteamanuens vid Sosiologisk institutt, Universitetet i Bergen.