Hem

Arkeologi Vetenskap

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 136675, v6 - Status: normal.
Försteredaktör: oskila
är Praktiserbart och Vetenskap

Arkeologi är forskning om människor och deras förehavanden, både i forntid och historisk tid

Alias: arkeologi

normal

Arkeologi är sökandet efter kunskap om människan genom studier av lämningar, t.ex. s.k. artefakter eller fornsaker, forntida avfallshögar, bostäder och gravar.

Arkeologins syfte är att få kunskap om människans uppkomst och utveckling. Att få insikt i och förstå olika kulturer, både forntida och fortlevande.

Arkeologi är inte - till skillnad från vad många tror - att leta efter dinosauriefossil. Det är paleontologi. Arkeologi är en antropologisk vetenskap som fokuserar på människan.

Vad nyttan av arkeologi egentligen är kan man fråga sig. Förmodligen är arkeologin vårt sätt att försöka förstå vår plats i världen.