Hem

Fotavtryck från fel epok

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 893, v1 - Status: normal.
Försteredaktör: oskila
Denna text är importerad från /old/psi/evolution/fotavtryck.html

Så t ex har man i en kambrisk formation funnit ett (mänskligt) skoavtryck tillsammans med några krossade trilobiter.

Alias: fotavtryck från fel epok

normal

I samma bok av Sylvia Baker återfinns den här bilden av ett fynd från Antelope Springs i Utah, USA. Vid pilen syns en krossad trilobit. Fyndet härstammar från en avlagring som utvecklingslärans förespråkare anser komma från perioden kambrium, för ca 600 miljoner år sedan. Baker kommenterar:

Så t ex har man i en kambrisk formation funnit ett (mänskligt) skoavtryck tillsammans med några krossade trilobiter. Det verkar som om en människa som bar skor en gång trampade på några levande trilobiter och krossade dem! Enligt evolutionsteorin skulle människan emellertid inte ha utvecklats förrän nästan 600 miljoner år senare.

Att ett fossil av en trilobit är krossat är tyvärr ingen ovanlighet, utan tvärtom sakernas normala tillstand. De flesta fossil är deformerade på ett eller annat sätt, och krossade exemplar av trilobiter är vanligare än perfekt bevarade exemplar.

I sedimentära bergarter finns ofta skiktningar och sprickor. Olika mönster kan då uppsta, och en och annan gång uppstår av en slump mönster som liknar skosulor. Att sedan trilobiterna levde i havet gör det inte troligare att människor skulle ha trampat på levande trilobiter.

Kreationisterna har lagt ned stort arbete på att finna fotspår av dinosaurier och människor vid sidan om varandra. De anser nämligen att dinosaurier och människor levde tillsammans före syndafloden, då dinosaurierna inte fick följa med på arken.

Bilden nedan återfinns på baksidan av boken Skapelse eller evolution, som utkom 1980 i Sverige. Det sägs där att dinosaurieoch människospåren kommer från samma geologiska avlagring, och detta framställs som motbevis mot evolutionen. I själva verket avslöjades det redan 1975 att dessa människospår är en förfalskning.

I andra fall har sådana påstådda människospår i gamla avlagringar visat sig vara spår efter helt andra djur, som inte liknade människan nämnvärt annat än under fötterna.