Hem

Slump

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 338, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: Isendre
Denna text är importerad från /old/psi/slump.html

Slump, ett vagt begrepp som oftast används som ersättning för Orsak, när orsaken är okänd.

Alias: slump

normal

Det sägs att en grupp matematiker samlades en gång för många års sedan för att tillsammans beräkna det bästa slumptalet någonsin. Efter många diskussioner och beräkningar kom man fram till att slumptalet inte kunde vara större än 17, men inte heller mindre än 17. Detta tolkade matematikerna som om slumptalet de sökte var just 17.

Det vaga begreppet slump används som ersättning för ett mera exakt ord, t ex orsak, i synnerhet när orsaken är okänd. Att personifiera slumpen som om vi talade om en orsak, säger biofysikern Donald M Mackay, är som att göra en ologisk övergång från ett vetenskapligt till ett kvasireligiöst mytologiskt begrepp.

Robert C Sproul säger något liknande när den okända orsaken har kallats slumpen så länge, börjar människor glömma att ordet är ett substitut. Antagandet att slumpen är lika med en okänd orsak har för många kommit att betyda att slumpen är lika med orsaken.

En av de som använt Slump = Orsak resonemanget är Nobelpristagaren Jacques L Monod. Den rena slumpen, ingenting annat än slumpen, den absoluta men blinda friheten vid själva grunden för evolutionens underbara byggnad. Det är den enda tänkbara hypotesen. Människan vet äntligen att hon är ensam i universums likgiltiga oändlighet, varur hon framstigit genom en slump.
Men Monod gör precis vad många andra gör. Lägg märke till att han säger GENOM EN SLUMP, och då upphöjer han slumpen till en skapande princip.

Slumpen presenteras ofta som det medel varigenom livet uppkom på jorden. Enligt vissa ordböcker är slump som bestämmer händelser som är oförklarliga. Den som säger att livet kom till genom en slump säger så ledes att livet kom till genom en orsakande kraft som inte är känd.

Kanske är det så att vissa människor stavas slump med stor bokstav och i själva verket säger skapare.

normal

Slumpen..Jag måste citera en viss berömd person Gud kastar inte tärning(Einstein). Alltså..Slumpen värsta fiende måste vara sig själv. Även slumpen måste agera efter vissa regler, annars skulle slumpen själv bli överraskad av sig själv! Och hur skulle det bli då? Ibland fungerar tärningen..Ibland inte?

Om slumpen vore en reel faktor i vår vardag skulle människor, saker och annat försvinna eller dyka upp helt utan ordning. Livet skulle förmodligen bli väldigt jobbigt. Slumpen är enligt min åsikt en faktor som inte är överblickbar för människan. När vi människor tvingas räkna med en del av det okända (faktor x)som är för stor för att lösas ut med känd matematik, tvingas vi ta till en metod som ersätter den totala kunskapen som endast gud själv kan ha om alla ting.

Denna metod kallas för det genomsnittliga, vilket ger ett sannolikt värde. Det verkligt intressanta med sannolikhet är inte om sannolikheten är en på miljonen, utan att sannolikheten finns! Om sannolikheten finns måste den inträffa någonstan,,, så varför inte hos dig? Eller på denna jord? Vi har alla känt att det finns händelser som inträffar av en konstig SLUMP, ändå måste det finnas ett öde.. En plan bakom detta. Frågan är, vad är planen? Det faktum som vetenskapen står inför är att den måste erkänna varje sannolikhet existens, därmed finns planen.