Hem

Kaos

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 439, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: Harlekin
Denna text är importerad från /old/psi/kaos.html

Motsatsen till ordning och struktur

Alias: kaos

normal

Kaos är bred term, använd både inom matematiken, mysticismen, religionen och magin. Kaos brukar uttydas oordning, dvs ett stadie av rörighet och avsaknad av struktur. Beroende på ämnet, antar kaos följande former:

Matematik
Ett stadie där slutprodukten inte längre kan förutsägas, dvs en matematisk formel som kan ge ett oändligt antal möjligheter, oberoende av variablerna.

Mysticism och magi
Ett stadie som existerar före ordning, ett stadie som genom hierarki ordnas upp till ett system.

Religion
Ett stadie när universum saknade struktur, dvs innan gud strukturerade upp det.