Hem

Kaosteorin Teori

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 146714, v4 - Status: normal.
Försteredaktör: lucipher
är Teori

Kaosteorin är en term som beskriver komplexa systems känslighet för förändring.

Alias: kaosteori och kaosteorin

normal

Kaosteorin är den yngsta av de större naturvetenskapliga områdena. Vad som tidigare hindrat forskningen inom detta område har varit bristen på avancerade räknemaskiner. I och med datorernas snabba utveckling har också kaosforskningen kunnat ta fart. Kaos är, i det här sammanhanget, inte ett generellt uttryck för oordning, utan ett tvärvetenskapligt sätt att förklara naturens egenskaper att vara omöjlig att kunna förutsägas och kartläggas in i minsta detalj. Kaosteorin kallas också, lite otympligt, teorin om dynamiska, icke-linjära system. Exempel på ett sådant system är vädret; ett komplicerat, naturligt system som inte kan förutsägas mer än någon dag i förväg. När man studerar dessa system tar man hjälp av differentialekvationer och fraktalbilder för att visualisera och beräkna systemens egenskaper och deras begränsande attraktorer. Områden, inom vilka kaosforskningens landvinningar är användbara är vid beräkningen av ekonomiska fluktuationer, djurpopulationer, smittspridningar, m m.