Hem

Kaosmagi Magi, Lära

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 474, v1 - Status: normal.
Försteredaktör: fredrik
Denna text är importerad från /old/psi/kaos/magi.html
är en sorts Magi , Praktiserbart och Lära

Kaosmagin grundades av Peter Carroll och jobbar enligt maximen "Ingenting är sant och allting är tillåtet.". De viktigaste verken inom kaosmagin är utan tvekan Liber Kaos och Psychonaut/Liber Null.

Alias: kaosmagin och kaosmagins

normal

Kaos är tomrummet där allting existerar och allt är möjligt. Magi är att förändra i enlighet med Viljan. Med detta i tankarna, låt oss komma till skott med förklaringen av Kaosmagi.

Kaosmagi närmar sig magin genom ett helt utilitaristisk perspektiv och uppmuntrar utövaren att själv hitta vad som fungerar och sedan använda det. Tekniker kan tas från andra system, eller vara helt och hållet påhittade av utövaren, det spelar ingen roll så länge de önskade resultaten uppnås.

En av grundstenarna i kaosmagi är användandet av tro som verktyg. Kaoten bygger upp de färdigheter som krävs för att kunna byta trosuppfattning på ett ögonblick; han kan vara en hängiven katolik i ena stunden för att dra nytta av Maria och sedan wiccan i nästa stund för att köpslå med moder jord. Den här egenskapen, känd som paradigmskiftande i vissa kretsar, är nödvändig eftersom kaoten är övertygad om att det är själva tron som får magin att fungera.

En stor del av kaosmagi går ut på att använda andra system för att få ett praktiskt fungerande magisystem för individen. Men trots detta så finns det ett par element i grundläran som nästan alla kaoter använder sig av.

normal

Gnosis

Kaoter utövar magi främst genom förändrat medvetandetillstånd. De flesta magiska mål uppnås genom att uppnå ett medvetandetillstånd kallat gnosis. Tillståndet av gnosis påminner om tillståndet vid orgasm på många sätt. Det är en stunds enhetligt fokuserat medvetande som vanligtvis kommer och går inom ett fåtal sekunder.

Det finns många sätt att uppnå gnosis, och de delas enklast in i hämmande och upphetsande metoder. Hämmande metoder för att uppnå gnosis är t.ex. meditation, kvävning, yoga och användande av lugnande droger. Upphetsande metoder kan vara dans, trummande, sex och användande av stimulerande droger. Du vet att du har nått gnosis när du inte längre rationaliserar om din upplevelse. Det är som en liten satori, om du är bekant med begreppet.

En formulering av ens avsikt görs, t.ex. Jag ska få en ny cykel och sedan ska gnosis uppnås. Om det råder några som helst tvivel på att det kommer fungera så kommer det mycket riktigt misslyckas. Kaoten måste vara fullt övertygad om att hans vilja kommer ske fram tills ögonblicket för gnosis. Att ha någon form av sex och fokusera dig vid orgasmen är ett enkelt sätt att aktivera din vilja.

Teorierna om varför gnosis fungerar varierar bland utövare. De mer Jungianskt influerade tror att gnosis är ett sätt att kommunicera med det kollektivt undermedvetna. Andra tror att det är ett sätt att kommunicera med astralplanet. Peter Carrolls egna teorier går ut på att gnosis övervinner vårt psykiska filter; den delen av vårt sinne som berättar för oss vad som är verkligt och inte.

Angående kosmologiska teorier så tror de flesta kaoter att vi lever i en sorts iaktagar-skapat universum. Vissa tror att det finns flera universum, och att där dom överlappar varandra är det vi kallar verklighet. Andra tror att eftersom allting är ett så kan vi få saker att hända, eftersom allting i slutändan bara är en utökning av oss själva.


normal

Guds-former

Medan ett fåtal kaoter faktiskt tror på gudar i bokstavlig mening, så är den överhängande majoritetens uppfattning att det rör sig om enorma egregores skapade av masstro, eller att det rör sig om en aspekt/utökning av dem själva. Det bör påpekas att kaoter generellt sett inte dyrkar några gudar.

När guds-former används kommer kaoten vanligtvis anamma ett paradigm av tro, dock inte ett av dyrkan. Således arbetar man med guds-former genom invokation och andra liknande, mer traditionella metoder. Det bästa sättet att belysa det är nog genom ett Fråga/Svar-närmande.

  • Fråga: Vilken sorts gudar har kaoter?
  • Svar: Alla kaoter har olika gudar de tycker om att arbeta med. Vilken som helst, allt ifrån Jehova till Loke kan användas. För det mesta är kaoter flexibla när det gäller sin teologi/panteon och använder den gud som passar tillfället bäst. Vissa föredrar Kali, vissa Pan. Andra hittar helt på egna gudar eller ändrar på existerande.

Kaosmagi har ingen strukturerad tro, eftersom det är en magisk teknik snarare än en religion. En kristen kan använda den, en Wiccan kan använda den, en Satanist kan använda den. Varje kaot har sin egen tro, eller avsaknad av tro. Kaosmagi har ingen dogma; gott och ont bestäms av utövaren eller, i många fall, inte alls. Kaosmagin är totalt amoralisk. Individen svarar inte till något högre.


normal

Sigilisering

Ok, vidare till huvudteknikerna. En av kaosmagins grundtekniker är sigillmagi. Sigillmagi utvecklades av en man vid namn Austin Osman Spare, en artist och ockultist som levde i början av det här århundradet. Han fick troligtvis idén från alla de tavlor och målningar han gjorde. Men nog med historia...

Det finns tre huvudtyper av sigill. Alfabets-sigill skapas genom att skriva en mening som uttrycker ens avsikt, ta bort de upprepade bokstäverna, och skapa en bild av de återstående som inte påminner om avsikten.

Pictografiska sigill skapas med en streckgubbe föreställandes ditt önskade mål, (t.ex. en streckgubbe med din fiendes initialer och knivar instuckna i kroppen), och sedan förvränger/förenklar/ändrar den här bilden tills den inte längre bär någon likhet med originalet.

Mantra-sigill skapas genom att skriva ner en mening som uttrycker avsikten, och sedan omarrangera bokstäverna så att de bildar ett mantra som sedan mässas under ritualen. (Även här ska mantrat påminna så lite som möjligt om originalmeningen.)

Exempel: Jag kommer dricka öl. kan bli Mokag jerm lörcka di.. Som ett anagram, fast med skillnaden att man inte kan förstå meningen. Det är bara uttalbara ord, som sedan mässas som mantra.

I vilken form bör avsikten vara formulerad? Som i allt magiskt arbete bör du formulera det som en befallning snarare än en önskan; Alltså inte Jag vill ha en ny cykel utan Jag ska få en ny cykel.. Så försäkrande som möjligt helt enkelt.

Dessa sigill planteras genom att man fokuserar på dem; antingen tittar på dem eller mässar dem (om det är ett mantra) samtidigt som man uppnår gnosis. Försök att inte tänka på avsikten, bara sigillet. Efter det kommer sigillet att fungera utan någon mer hjälp från din sida. Mer avancerade användningar av sigill kan hittas i Practical Sigil Magic av Frater UD (tyvärr slut på förlaget men väl värd att skaffa om du hittar ett exemplar någonstans). Precis som i varenda bok eller dokument skrivet som handlar om kaosmagi så finns det lika många sigillmetoder som det finns kaoter.


normal

Tjänare

Tjänare är magiska varelser skapade av en magiker för att utföra en uppgift. Uppgiften kan bestå i att försvara ett område, hjälpa magikern finna en sak, (t.ex. bok-hittar- tjänare är populära), eller till och med attackera en fiende. De är extremt mångsidiga.

En tjänare har vanligtvis ett eget sigill, en fetish eller någon liknande materiell koppling som kan användas för att åkalla, förvara, och/eller påverka den. När en tjänare skapas laddar magikern den (vanligtvis i ett tillstånd av gnosis) och allmänt tror på den. Det är den här tron som skapar varelsen.

Det finns flera webb-baserade och tryckta dokument om tjänare i kaosmagi, och Phil Hines bok Condensed Chaos (New Falcon- versionen) innehåller väldigt mycket information om skapandet av dem.

De olika typer av tjänare som finns är Egregores (stora tjänare som används under en obegränsad tid, oftast av en grupp magiker), och Oberoende Tanke-Form (som oftast är aktiva under en bestämd tidsperiod och därefter återupptas av deras skapare). Men definitionen på dessa termer kan variera och även andra termer kan ibland användas för att beskriva samma sak.


normal

Slutsats

Det underbara med allt det här är att det inte direkt finns så mycket att vara specifik med. Du gör vad som fungerar, med personlig erfarenhet som viktigaste faktor snarare än att lära sig genom böcker och initiation, och de få saker som går att specificera kan variera enormt. Varje utövare är unik, vilket framgångsrikt förvirrar skiten ur alla som söker dogma.

Det här betyder inte att det är enkelt. Eftersom det inte finns någon riktig dogma måste magikern konstant utvärdera framgång och misslyckanden med nya tekniker. Som kaot måste du vara brutalt ärlig mot dig själv om dina förmågor, framgångar och misslyckanden, annars kommer du att leva i en villfarelse och bli en soffmagiker. Och paradoxalt nog (lämpligt nog för kaosmagi), under tiden du är brutalt uppriktig mot dig själv gällande din framgång och medge när problem uppstår, måste du också behålla ett stort självförtroende.


normal

Kaosmagi skilljer sig ganska mycket med utövaren av denna konst. Då olika ordenssällskap, individer och strömningar tenderar att ha sin syn på vad kaos faktiskt innefattar. At tex. hävda att kaos är ingenting är en ganska absurd tanke. Eftersom det faktiskt finns en begreppsvärld där man kan prata om kaos så kan det också, kanske, finnas någon sorts väsen som representerar vad kaos innefattar. Eller å andra sidan kanske inte.
Hur som helst så kan man börja undersökningen med att närma sig den egyptiske guden Set som nog ändå måste ses som den bästa auktoriteten i sådana fall. Set är känd för att ha styckmördat sin bror Osiris. Det är just detta med styckningen och omlokaliseringen av kroppsdelar som är avgörande. Kaos kan inte existera som någon sorts enhet utan framkommer snarare i samspelet mellan olika begreppscentra. tex. låt oss tänka att det existerar två hjärtan, inget huvud och bara en arm. I den fysiska världen så kan en handikappad ande oftast klara sig bara genom att förlita sig på sina kroppsliga lemmar medans anden, själen, egot och alla dom egyptiska själs-delarna (skuggan bl.a.) kan vara fel-lokaliserade. Detta ger upphov till ett kaotiskt samspel som kan verka komiskt, tragiskt eller bara som ingenting alls.
Det som de flesta som attraheras av kaosmagi eftersträvar är dock inte själva lemlästningen av kropp och själ utan snarare den dynamik som framkommer när man ruckar lite på sina lemmar och leker lite försiktigt med tankarna. Mycket av den estetik som sammanfattar den kaotiska livsstilen är teknokratisk vs organisk till sin natur. Samspelen mellan
teknik och våra sinnen (6+ inräknat).