Hem

Skuggan Arketyp

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 586900, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: HexDoktor
är Arketyp

”Skuggan kallar Jung människans våldsamma, djuriska, primitiva och även onda sida”.

Alias: skuggan och skuggan enligt jung

normal

”Skuggan kallar Jung människans våldsamma, djuriska, primitiva och även onda sida”. Den är bärare av det normala instinktslivet” (Den religiösa människan, s. 376). Wikström tolkar här Skuggan och det normala instinktlivet som mycket negativ, vilket jag kan tycka är felaktigt. Om man ser till Joseph L. Henderson beskrivning så rymmer Skuggan även ”positiva egenskaper som normala instinkter och skapande impulser” (Människan och hennes symboler s. 118). Det primitiva i skuggan borde varken vara ond eller god, då den är djurisk/primitiv och inte ”förstår” konceptet av ont och gott. Det är först i vår moraliska tolkning, som är uppbyggd på samhälleliga principer som Skuggans agerande tolkas som ont eller gott. Detta är dock inte hela sanningen. Skuggan rymmer nämligen även det vi inte accepterar hos oss själva – något som i samhället mycket väl kan tolkas som ont. När vi förtycker denna ”ondska” inom oss, även om den är liten, växer den och blir mycket större.
”Unfortunately there can be no doubt that man is, on the whole, less good than he imagines himself or wants to be. Everyone carries a shadow, and the less it is embodied in the individual’s conscious life, the blacker and denser it is. If an inferiority is conscious, one always has a chance to correct it. Furthermore, it is constantly in contact with other interests, so that it is continually subjected to modifications. But if it is repressed and isolated from consciousness, it never gets corrected.” (Psychology and Religion” (1938). In CW 11: Psychology and Religion: West and East. P.131).
Av detta kan man tolka att Skuggan däremot kan få ett negativa (onda) uttryck, då vi förtränger våra primitiva impulser.