Hem

Arketyp Aspatial Information Store

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 41, v3 - Status: normal.
Försteredaktör: Jonas
Denna text är importerad från /old/psi/arketyp.html
är en sorts Aspatial Information Store

Arketyper är de psykiska drifterna i det omedvetna - de viktigaste "gudomligheterna" enligt Carl Gustav Jung, urtyperna

Alias: arketyp och blind kraft

normal

Arketyper - de blinda krafterna

Arketyperna - de psykiska krafterna i vårt omedvetna symboliseras av Carl Gustav Jung av de viktigaste gudomligheterna.

Arketyperna ger mönster åt människans medvetande och beteende, mönster som är inneboende i varje psyke och där en del dominerar över andra.

Astrala gudomligheter och astral symbolik framställer mytologiska motiv på ett enkelt och praktiskt sätt. Djurkretsens gudar och gudinnor - de tolv stjärnbilderna och de gudomligheter som är knutna till dem - ger en snabb och enkel väg till förståelse av våra omedvetna drifter och det omedvetnas dynamik.

Som alla arketyper har gudomligheterna två poler och representerar både positiva och negativa energier. De uppträder sällan ensamma - i allmänhet står de astrala kategorier som föregår och följer efter varandra i konflikt.

Arketyperna är följande, med de romerska gudanamnen först och de grekiska inom parentes:

Mars (Ares), Venus (Afrodite), Mercurius (Hermes), Diana (Artemis), Solen (Apollon), Vesta (Hestia), Minerva (Pallas Athena), Ceres (Demeter), Juno (Hera), Pluto (Hades), Jupiter (Zeus), Saturnus (Kronos), Uranus (Ouranos), Neptunus (Poseidon)

Arketyper är alltså symboler för psykiska krafter, som har liknande betydelse och innebörd för människor. De följer oss oavsett vilken tidsålder vi lever i.

normal

Arketyper enligt Jung

Arketypen är urbilden/urtypen i det kollektiva omedvetna som har en gemensam manifestation i människan. Dessa bilder är vårt gemensamma arv. Under livet kan människan ägna sig åt ”individuationsprocessen” - att förverkliga sin egen personlighet. I Denna process kommer man att möta sina arketyper (i den mån det enligt Jung är möjligt); Självet, Jaget, Persona, Anima/Animus och Skuggan. Genom att förstå sina egna arketyper har man möjlighet att förstå sig själv; vad man gillar, vad man ogillar, hur man kan tolka specifika kvinnliga/manliga egenskaper och så vidare.
”Iaktagelser i patientens drömmar, etnografiska och mytologiska symbolsamlingar ledde alltså till antagandet att det i det omedvetna finns dispositioner eller krafter som ordnar och strukturerar det omedvetnas stoff i vissa ramar. Dessa djupt liggande konstitutiva faktorer kallar Jung arketyper” (Den religiösa människan s. 373).