Hem

Ceres Skördegudinna, Romersk gudom

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 138975, v7 - Status: normal.
Försteredaktör: Satania
är Skördegudinna och Romersk gudom

Växandets och sädens gudinna som bär drag av dödsgudinnan och dyrkades tillsammans med Liber och Líbera. Hennes fester kallades "Cerealia" och firades på våren och i augusti. Romersk skördegudinna. Motsvarar Demeter i grekiska mytologin.

Alias: ceres

normal

Växandets och sädens gudinna. Hon bär även drag av dödsgudinnan och dyrkades tillsammans med Liber och Líbera. Hennes fester kallades Cerealia och firades dels på våren ovh dels i agusti.

normal

Ceres (grek. Demeter) som arketyp och Juno (grek. Hera) härskar gemensamt över Vågen.

Ceres är en ogift mor som symboliserar spannmål, matproduktion, fostran och moderskärlek. Hon beskyddar reproduktionsmagi och skörd och intresserar sig för att uppföda och uppfostra barn och av omsorg och gemenskap. Hon kan förhålla sig kastrerande till män, vara manshatare, vara alltför svag för sina barn, oförmögen att vara maka, infantilisera andra och vara beroende av sin avkomma.

Hon är en kvinnlig Fredag eller - negativt - en fjäskare och jasägare.