Hem

Romersk gudom Gudom

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 12559, v4 - Status: normal.
Försteredaktör: Runar
är en sorts Gudom

Gud eller gudinna i den romerska mytologin.

Alias: romersk gudom

Venus
Romersk gudom, Kärleksgudinna
Den romerska kärleksgudinnan
Minerva
Gudinna, Romersk gudom
Visdomens och vetenskapernas gudinna, men också förknippad med krig och strategi. I sin roll som Minerva Medica var hon läkarnas beskyddare.
Parca
Ödesgudinna, Romersk gudom
Parca var ursprungligen en barnafödandets gudinna, men namnet kom så småningom att betyda ödesgudinna. Nona, Decuma, och Morta vävde livets väv.
Picus
Gud, Romersk gudom
En skogsgud i den romerska mytologin.
Fama
Bevingat väsen, Gudinna, Romersk gudom
Kallas även Pheme. Hon är det talade ordets och skvallrets gudinna.
Ceres
Skördegudinna, Romersk gudom
Växandets och sädens gudinna som bär drag av dödsgudinnan och dyrkades tillsammans med Liber och Líbera. Hennes fester kallades "Cerealia" och firades på våren och i augusti. Romersk skördegudinna. Motsvarar Demeter i grekiska mytologin.
Fata
Ödesgudinna, Romersk gudom
Ödesgudinna
Eufrosyne
Romersk gudom, Grekisk gudom, Gudinna
En av de tre chariterna (gracerna) - den glättiga (fröjd)
Aglaia
Romersk gudom, Grekisk gudom, Gudinna
Tillsammans med sina systrar Eufrosyne (lycka) Thalia (blomster-bringaren) var Aglaia (ljus, prakt) den yngsta och vackraste av de tre gracerna, en triad av kvinnliga gudomar som beskyddade växtligheten.
Thalia
Gudinna, Romersk gudom, Grekisk gudom
En av de tre chariterna (gracerna) - festens gudinna
Pluto
Dödsgud, Romersk gudom
Den romerska motsvarigheten till Hades, den undre världens och förvandlingens gud, som vid jordens yta kallas Dionysos
Fauna
Gudinna, Romersk gudom
Romersk mytologi. Modergudinnan. Härskarinna över jorden, grödor, boskap, vilda djur och fruktbarhet. Kvinnornas beskyddare.
Juventas
Gudinna, Romersk gudom
Välsignelsernas gudinna i den romerska mytologin.
Februata
Kärleksgud, Romersk gudom
Romersk mytologi. Kärlekspassionens gud. Det var han som varje vår lockade fram de djur som legat i vinterdvala.
Jupiter
Gud, Romersk gudom
Högsta guden inom den romerska mytologin.
Felicitas
Gudinna, Romersk gudom
Romersk mytologi. Lyckan, skrattets och nöjenas gudinna som förleder ungdomar.
Neptunus
Havsgud, Romersk gudom
Havets gud enligt den romerska mytologin.
Hecate
Romersk gudom, Gudinna
Hekate är trolldomens och fruktbarhetens gudinna enligt den grekiska mytologin.
Fornax
Gudinna, Romersk gudom
Romersk gudinna. Hon kontrollerar fostrets utveckling och även processerna vid brödbakning.
Meditrina
Gudinna, Romersk gudom
Hälsans gudinna i den romerska mytologin.
Mars
Krigsgud, Romersk gudom
Den romerske stridsguden, fader till Romulus som skapade Rom, i tidig mytologi förbunden med jordbruk
Janus
Romersk gudom, Gud
Dörrarnas gud och alltets början. Ibland även kallad för "gudarnas gud".
Mercurius
Romersk gudom, Gud
Romersk gud. Köpmännens beskyddare.
Victoria
Romersk gudom, Gudinna
Segerns och de militära framgångarnas gudinna i Rom.
Pomona
Romersk gudom, Skördegudinna
Frukterna och den odlade trädgårdens gudinna i den romerska mytologin.
Apollo
Romersk gudom, Solgudom
Son till Jupiter och Latona, Dianas tvillingbror. Har i stort sett samma funktioner som den grekiske Apollon, men har i den romerska mytologin även en roll som solgud.
Februus
Romersk gudom, Gud
Etruskisk mytologi. Underjordens gud. Han har gett namn till månaden Februari.
Aurora
Gudinna, Romersk gudom
Morgonrodnadens gudinna.
Prosperina
Romersk gudom, Gudinna
Ceres dotter.
Bacchus
Romersk gudom, Gud
Vinets gud.
Carna
Romersk gudom, Gudinna
Gångjärnets gudinna.
Flora
Gudinna, Romersk gudom
I romersk mytologi vårens- och födelsens gudinna
Juno
Romersk gudom, Gudinna
De gamla romarna använde Juno som feminin benämning på det Högre Jaget. Genius (masc).
Luna
Romersk gudom, Mångudinna
Mångudinna i romersk mytologi.
Rhea Silvia
Gudinna, Romersk gudom, Vestal
Romulus och Remus mor.
Bellona
Romersk gudom, Krigsgudinna
Mars följeslagerska i krig.
Faunus
Romersk gudom, Fruktbarhetsgud
Romersk motsvarighet till Pan. Regerar över grödor och boskap.
Fortuna
Romersk gudom, Ödesgudinna
Fortuna är en symbolisk personifikation av lyckan, dvs. lyckans gudinna.
Saturnus
Romersk gudom, Gud
Visdomens och jordbrukets gud i den romerska mytologin.
Terminus
Romersk gudom, Grekisk gudom, Gud
Den grekiska och romerska guden av landsgränser.
Tellus mater
Romersk gudom, Gudinna
En för-romersk gudinna som var en personifikation av jorden. En av de äldsta gudarna i den romerska mytologin.
Quirinias
Romersk gudom, Gud
En romersk gud som det inte finns så mycket känt om. Trots att han var den romerska statens gud och hade den högsta statusen bland gudarna.
Diana
Romersk gudom, Mångudinna, Jaktgudinna
Inom romersk mytologi jaktens och månens gudinna.
Morpheus
Romersk gudom, Gud
Drömmarnas gud i den romerska mytologin.
Vesta
Gudinna, Romersk gudom
I romersk mytologi eldens och hemmets gudinna.
Pax
Romersk gudom
Fredens gudinna inom den romerska mytologin
Vulcanus
Gud, Romersk gudom
Eldens och smidekonstens gud i det antika Rom.
Cupido
Bevingat väsen, Romersk gudom, Kärleksgud
Kärleksgud inom romersk mytologi. Son till Mars och Venus.
Cybele
Modergudinna, Romersk gudom
Inom den romerska mytologin ska hon ha varit gudarnas moder. Hon var naturens och fertilitetens gudinna.
Lucina
Romersk gudom, Gudinna
En romersk barnafödandes gudinna..
Aesculapius
Romersk gudom
Medicinens gudom i den romerska mytologin. Son till Apollo och en prästinna.
Cura
Romersk gudom
Romersk gudom som översåg länder som fick besök av själar efter döden.
Uranus
Romersk gudom, Grekisk gudom
Uranus - eller Ouranos - i grekisk mytologi personifikation av himlavalvet, född av Gaia (jorden). Sonen Kronos stympade honom och vann herraväldet över världen.