Hem

Romersk gudom Gudom

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 12559, v4 - Status: normal.
Försteredaktör: Runar
är en sorts Gudom

Gud eller gudinna i den romerska mytologin.

Alias: romersk gudom

Venus
Kärleksgudinna, Romersk gudom
Den romerska kärleksgudinnan
Minerva
Romersk gudom, Gudinna
Visdomens och vetenskapernas gudinna, men också förknippad med krig och strategi. I sin roll som Minerva Medica var hon läkarnas beskyddare.
Parca
Romersk gudom, Ödesgudinna
Parca var ursprungligen en barnafödandets gudinna, men namnet kom så småningom att betyda ödesgudinna. Nona, Decuma, och Morta vävde livets väv.
Picus
Romersk gudom, Gud
En skogsgud i den romerska mytologin.
Fama
Romersk gudom, Gudinna, Bevingat väsen
Kallas även Pheme. Hon är det talade ordets och skvallrets gudinna.
Ceres
Romersk gudom, Skördegudinna
Växandets och sädens gudinna som bär drag av dödsgudinnan och dyrkades tillsammans med Liber och Líbera. Hennes fester kallades "Cerealia" och firades på våren och i augusti. Romersk skördegudinna. Motsvarar Demeter i grekiska mytologin.
Fata
Romersk gudom, Ödesgudinna
Ödesgudinna
Eufrosyne
Gudinna, Grekisk gudom, Romersk gudom
En av de tre chariterna (gracerna) - den glättiga (fröjd)
Aglaia
Gudinna, Grekisk gudom, Romersk gudom
Tillsammans med sina systrar Eufrosyne (lycka) Thalia (blomster-bringaren) var Aglaia (ljus, prakt) den yngsta och vackraste av de tre gracerna, en triad av kvinnliga gudomar som beskyddade växtligheten.
Thalia
Grekisk gudom, Romersk gudom, Gudinna
En av de tre chariterna (gracerna) - festens gudinna
Pluto
Romersk gudom, Dödsgud
Den romerska motsvarigheten till Hades, den undre världens och förvandlingens gud, som vid jordens yta kallas Dionysos
Fauna
Romersk gudom, Gudinna
Romersk mytologi. Modergudinnan. Härskarinna över jorden, grödor, boskap, vilda djur och fruktbarhet. Kvinnornas beskyddare.
Juventas
Romersk gudom, Gudinna
Välsignelsernas gudinna i den romerska mytologin.
Februata
Romersk gudom, Kärleksgud
Romersk mytologi. Kärlekspassionens gud. Det var han som varje vår lockade fram de djur som legat i vinterdvala.
Jupiter
Romersk gudom, Gud
Högsta guden inom den romerska mytologin.
Felicitas
Romersk gudom, Gudinna
Romersk mytologi. Lyckan, skrattets och nöjenas gudinna som förleder ungdomar.
Neptunus
Romersk gudom, Havsgud
Havets gud enligt den romerska mytologin.
Hecate
Gudinna, Romersk gudom
Hekate är trolldomens och fruktbarhetens gudinna enligt den grekiska mytologin.
Fornax
Romersk gudom, Gudinna
Romersk gudinna. Hon kontrollerar fostrets utveckling och även processerna vid brödbakning.
Meditrina
Romersk gudom, Gudinna
Hälsans gudinna i den romerska mytologin.
Mars
Romersk gudom, Krigsgud
Den romerske stridsguden, fader till Romulus som skapade Rom, i tidig mytologi förbunden med jordbruk
Janus
Gud, Romersk gudom
Dörrarnas gud och alltets början. Ibland även kallad för "gudarnas gud".
Mercurius
Gud, Romersk gudom
Romersk gud. Köpmännens beskyddare.
Victoria
Gudinna, Romersk gudom
Segerns och de militära framgångarnas gudinna i Rom.
Pomona
Skördegudinna, Romersk gudom
Frukterna och den odlade trädgårdens gudinna i den romerska mytologin.
Apollo
Solgudom, Romersk gudom
Son till Jupiter och Latona, Dianas tvillingbror. Har i stort sett samma funktioner som den grekiske Apollon, men har i den romerska mytologin även en roll som solgud.
Februus
Gud, Romersk gudom
Etruskisk mytologi. Underjordens gud. Han har gett namn till månaden Februari.
Aurora
Romersk gudom, Gudinna
Morgonrodnadens gudinna.
Prosperina
Gudinna, Romersk gudom
Ceres dotter.
Bacchus
Gud, Romersk gudom
Vinets gud.
Carna
Gudinna, Romersk gudom
Gångjärnets gudinna.
Flora
Romersk gudom, Gudinna
I romersk mytologi vårens- och födelsens gudinna
Juno
Gudinna, Romersk gudom
De gamla romarna använde Juno som feminin benämning på det Högre Jaget. Genius (masc).
Luna
Mångudinna, Romersk gudom
Mångudinna i romersk mytologi.
Rhea Silvia
Vestal, Romersk gudom, Gudinna
Romulus och Remus mor.
Bellona
Krigsgudinna, Romersk gudom
Mars följeslagerska i krig.
Faunus
Fruktbarhetsgud, Romersk gudom
Romersk motsvarighet till Pan. Regerar över grödor och boskap.
Fortuna
Ödesgudinna, Romersk gudom
Fortuna är en symbolisk personifikation av lyckan, dvs. lyckans gudinna.
Saturnus
Gud, Romersk gudom
Visdomens och jordbrukets gud i den romerska mytologin.
Terminus
Gud, Grekisk gudom, Romersk gudom
Den grekiska och romerska guden av landsgränser.
Tellus mater
Gudinna, Romersk gudom
En för-romersk gudinna som var en personifikation av jorden. En av de äldsta gudarna i den romerska mytologin.
Quirinias
Gud, Romersk gudom
En romersk gud som det inte finns så mycket känt om. Trots att han var den romerska statens gud och hade den högsta statusen bland gudarna.
Diana
Jaktgudinna, Mångudinna, Romersk gudom
Inom romersk mytologi jaktens och månens gudinna.
Morpheus
Gud, Romersk gudom
Drömmarnas gud i den romerska mytologin.
Vesta
Romersk gudom, Gudinna
I romersk mytologi eldens och hemmets gudinna.
Pax
Romersk gudom
Fredens gudinna inom den romerska mytologin
Vulcanus
Romersk gudom, Gud
Eldens och smidekonstens gud i det antika Rom.
Cupido
Kärleksgud, Romersk gudom, Bevingat väsen
Kärleksgud inom romersk mytologi. Son till Mars och Venus.
Cybele
Romersk gudom, Modergudinna
Inom den romerska mytologin ska hon ha varit gudarnas moder. Hon var naturens och fertilitetens gudinna.
Lucina
Gudinna, Romersk gudom
En romersk barnafödandes gudinna..
Aesculapius
Romersk gudom
Medicinens gudom i den romerska mytologin. Son till Apollo och en prästinna.
Cura
Romersk gudom
Romersk gudom som översåg länder som fick besök av själar efter döden.
Uranus
Grekisk gudom, Romersk gudom
Uranus - eller Ouranos - i grekisk mytologi personifikation av himlavalvet, född av Gaia (jorden). Sonen Kronos stympade honom och vann herraväldet över världen.