Hem

Fortuna Romersk gudom, Ödesgudinna

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 139012, v3 - Status: normal.
är Romersk gudom och Ödesgudinna

Fortuna är en symbolisk personifikation av lyckan, dvs. lyckans gudinna.

Alias: fortuna

normal

Fortuna var från början en kvinno- och orakelgudinna men jämställdes så småningom med grekernas Tyche och antogs förkroppsliga den mänskliga lyckan. Hon avbildas ofta med ett roder och ett ymnighetshorn (cornu copia) i handen, medan hon stod på ett klot eller hjul som var försett med segel eller vingar. (Mänsklighetens ombytliga lycka drivs hit och dit av vinden.)

De kristna uppfattade henne som ett uttryck för Guds försyn.
I Japan och Kina var motsvarigheten De sju lyckogudarna resp. Kulmagebuddhan.