Hem

Lucina Romersk gudom, Gudinna

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 562553, v2 - Status: normal.
är Romersk gudom och Gudinna

En romersk barnafödandes gudinna..

Alias: lucina

normal

Lucina ska ha hjälp nyfödda genom att vaka över deras mödrar under födandet.
Hon stod för ljus och divinity. Hon sände nyfödda ljus och kärlek.
Ibland slås hon ihop med Juno.
Ovid ska ha sagt i Fasti:
O Lucina, it is you that we owe our vision of the light of day. Tell him: hear the voice of the one calling for your help during pain of childbirth. May every pregnant woman, with her hair let loose, come and beg Lucina to deliver her gently from the burden she carries in her breast.