Hem

Venus Romersk gudom, Kärleksgudinna

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 132655, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: Rowena
är Romersk gudom och Kärleksgudinna

Den romerska kärleksgudinnan

Alias: venus

normal

Venus som arketyp (grek. Afrodite) är förknippad med den jordnära Oxen.
Som månens dotter personifierar Venus ovillkorlig kärlek, estetik och harmonisk sammanbindning.
Hon söker fred till varje pris och förser dem hon älskar med mat, kläder och ett hem.

Venus representerar tur, sällskaplighet och fysisk charm. Hon är givare av livets gåvor och njutningar och inspirerar till materiell och andlig utveckling.

På den negativa sidan kan hon vara våldsamt svartsjuk, flirtig, promiskuös, fåfäng, passivt aggressiv, slarvig, klumpig, skrytsam, ha svårt för att fatta intellektuella saker och vara alltför hemfallen åt sinnena och kroppens drifter.

Hon är den stora jordiska mordern, vampen eller - negativt - tjurskallig.