Hem

Kategori Estetik

Visa ditt intresse

Film, musik, dans. Konstnärligt utövande. Skönlitteratur. Poesi.

Film

Rörliga bilder som kan beskådas på t ex en TV-apparat, bioskärm och datorskärm.

Artist

En person som uppträder inför publik med ett estetiskt innehåll.

Konstnär

En person som skapar konstföremål.

Poesi

Skönlitterär diktning i bunden form - synonymt med lyrik.

Dans

Rörelser i takt med musik.

Konst

Människans lust och förmåga att förstå världen och uttrycka sin själ genom bilder, toner, ord, rörelse.

Litterärt verk

Ett verk vars budskap förmedlas huvudsakligen med text.

Musik

Musik är det globala språket - musernas konst. Den stimulerar hjärnan, laddar oss med kraft och gör oss mer intelligenta, åtminstone för en stund.

Fantasi

Färgerna, rörelsen, den omedvetna tanken och känslan, orden och önskningarna som vi skapar våra inre landskap, sagor, drömmar och föreställningar med. En egenskap som gör människan unik.

Medlemmar: Hjälpare Diskutanter Söker kontakt Redaktörer