Hem

Afrodite Kärleksgudinna, Grekisk gudom

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 132162, v3 - Status: normal.
är Kärleksgudinna och Grekisk gudom

Kärlekens och skönhetens gudinna. Steg upp ur havet där Kronos kastat Oranos könsorgan. Gift med Hefaistos.

Alias: afrodite och kallipygos

normal

Afrodite är skönhetens, kärlekens och sexualitetens gudinna. Hon representerar kärlekens sensuella sida och inte den äktenskapliga och trogna kärleken. Det har till och med funnits kulter där Afrodite hedrats som prostitutionens gudinna. Hon framställs som en bländande vacker och mäktig gudinna och enligt myten ska hon ha haft en gördel som gjorde att hon kunde få vem som helst att bli förälskad i henne.


Det finns två myter om hur Afrodite kom till. Den ena, som är enligt Homeros, är att hon är dotter till Zeus och gudinnan Dione. Den andra, denna enligt Hoseidos, är att hon föds ur det skum som bildas då Kronos kastar Uranus avskurna kön i havet. Att hon föds ur havet har gjort att hon kallats ”den uppstigande” och ”den ur havet uppdykande”. Från havet blåser vinguden Zefyros henne på ett musselskal till Cypern och ibland kallas hon även för Kypris. På Cypern hade hon viktiga kultplatser och hennes kult hade stor spridning. Efter landstigningen ska hon enligt Hoseidos ha förts upp till Olympen där Zeus försöker förföra henne men misslyckas. Som straff för att han inte får komma henne nära ser han till att hon måste gifta sig med den fule och halte smidesguden, Hefaistos. Hon har flera älskare, däribland guden Ares. Ibland nämns Ares som hennes man och tillsammans fick de barnen Harmonia, Deimos, Phobos och Eros. Hon har även en annan son som heter Aeneas, som hon fick med en dödlig man, och enligt legenden blev Aeneas romarnas stamfader.
Afrodite är mer eller mindre ansvarig för det Trojanska kriget. Gudinnan Eris ger Paris ett äpple som han ska utse den vackraste av Afrodite, Hera och Athena med. Afrodite mutar Paris med att lova henne Helenas kärlek om han utser henne till den vackraste. Paris ger henne äpplet, rövar bort Helena från hennes man och det är orsaken till det trojanska kriget.
Afrodite uppvaktas av ett större antal underordnade gudar som representerar olika sidor av kärlekens väsen, bland annat behagets gudinnor, övertalningens gudinnor och kärleksguden Eros (hennes son).
Afrodite kan ha sitt ursprung i den orientaliska mytologin och gudinnorna Ishtar och Astarte. Vissa menar att namnet Afrodite är en ombildning av Astarte, men troligtvis bygger hennes namn på aphros som betyder skum. Hennes romerska namn är Venus. Afrodite förknippas med våren och hennes symboler är blommor och frukter. Hennes favoritfågel är duvan och det ska ha varit två duvor som drog hennes vagn. Ibland sägs det också att hon red på en svan.
Kärleken var inte Afrodites enda ansvarsområde utan på många platser var hon även sjömännen och sjöfartens gudinna. Hon kallades då för Afrodite Euploia som betyder ”Afrodite av den lyckade seglatsen”. Andra som Afrodite beskyddade var militärer och ämbetsmän.