Hem

Homeros Författare, Poet

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 82434, v12 - Status: normal.
Försteredaktör: esrange
är Författare och Poet

För antiken idealgestalt, den episke diktaren, gudomligt visionär, blind för vardagen men musiskt inspirerad - grekisk författare som ska ha skrivit eposen Iliaden och Odysséen.

Alias: homeros

normal

Homeros är enligt vad man tror den som skrev de episka verken Iliaden och Odysséen, 24 sånger i vardera på hexameter. Då han är författare till de första böckerna som finns är han alltså den som visar var starten för epoken kallad antiken är.
Det antas att Homeros levde någon gång på 800- eller 700-talet fKr. Hans historiska identitet är inte klarlagd, ev. föddes han o Smyrna i Mindre Asien, möjligen på ön Chios.
Hans verk Iliaden berättar historien om det trojanska kriget, och Odysséen är sagan om Odysseus hemkomst från kriget till sitt hem på Ithaka.

normal

Homeros var även blind, något som i Antiken skattades högt hos poeter. Då de på grund av sin blindhet ansågs vara begåvade med ett inre öga av Gudarna.